utorak, 19 jun 2018 14:22

Sastanak generalnih sekretara parlamenata zemalja Zapadnog Balkana u Ljubljani

U fokusu rad zakonodavnih i istraživačkih službi

Zamjenik generalnog sekretara Skupštine Crne Gore Mersudin Gredić i pomoćnica generalnog sekretara Nataša Komnenić učestvovali su na sastanku generalnih sekretara parlamenata zemalja Zapadnog Balkana, koji je 18. i 19. juna održan u Ljubljani u organizaciji Nacionalnog demokratskog instituta za međunarodne poslove (NDI).

Sastanak je okupio sekretare parlamenata Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Kosova i Makedonije, koji su imali priliku da razgovaraju o iskustvima u jačanju stručnih kapaciteta, prvenstveno u okviru zakonodavnih i istraživačkih službi. Učesnici su, takođe, razgovorali o izazovima, ali i najboljim praksama u dijelu transparentnosti parlamentarnih aktivnosti i uključenosti civilnog društva, upotrebi informacionih tehnologija, uspostavljanju tematskih poslaničkih klubova, te parlamentarnoj administraciji i organizaciji službi koje stoje na raspolaganju poslanicima.

Zamjenik generalnog sekretara je na sastanku predstavio najznačajnije događaje i razvojne trendove kada je u pitanju Služba Skupštine Crne Gore, posebno se osvrnuvši na kontinuirani napredak kada je u pitanju transparentnost rada. Pomoćnica Komnenić je na sastanku predstavila regionalnu bazu istraživačkih radova parlamentarnih službi zemalja učesnica sastanka. U sklopu foruma organizovana je i posjeta slovenačkom parlamentu.    

Ovaj regionalni forum dio je NDI-eve Inicijative za jačanje parlamenata Zapadnog Balkana koja, uz finansijsku podršku Nacionalne zadužbine za demokratiju, pomaže parlamentima u jačanju kapaciteta za vršenje predstavničke, zakonodavne i nadzorne uloge.