srijeda, 28 mart 2018 15:24

Zamjenica generalnog sekretara Skupštine Crne Gore učestvovala na sastanku Asocijacije generalnih sekretara parlamenata

Tokom trodnevnog sastanka razmotrena brojna pitanja od značaja za rad parlamentarnih administracija

Sastanak Asocijacije generalnih sekretara parlamenata, kao savjetodavnog tijela  Interparlamentarne unije, održan je uporedo sa zasijedanjem Skupštine IPU. Tokom sastanka Asocijacije, koji je počeo 26. marta, kroz izlaganja i debate generalni sekretari parlamenata iz oko 70 zemalja razmijenili su iskustva i mišljenja o mnogim aktuelnim pitanjima i izazovima sa kojima se susrijeću parlamentarne administracije u svakodnevnom radu.

Prva generalna debata bila je posvećena odnosu parlamenta i vlade, u okviru koje su, kroz diskusiju u grupama, posebno razmotreni saradnja parlamenta i vlade u planiranju i organizovanju parlamentarnog rada, negativan stav prema parlamentu i etika javne službe, uloga parlamenta u formiranju i sastavu vlade i parlamentarni nadzor rada vlade.

U sklopu druge generalne debate, na temu ingerencija pravosuđa u pogledu unutrašnjih parlamentarnih poslova, iznijeta su različita iskustva parlamenata kada su u pitanju zakonodavni i drugi akti parlamenta i nadzorna ovlašćenja Ustavnog i Upravnog suda.

Parlament i društvo, te uloga civilnog društva u inovativnim procesima u parlamentima, bili su, takođe, jedna od tema sastanka Asocijacije, a pažnju su privukla i izlaganja o uticaju Bregzita na parlamente drugih zemalja EU.

Na sastanku Asocijacije generalnih sekretara predstavljen je i predlog osnivanja Centra za parlamentarne inovacije, kroz partnerstvo Interparlamentarne unije i parlamenata, sa ciljem maksimiziranja potencijala parlamenata korišćenjem digitalne tehnologije u parlamentarnim procedurama, komunikaciji i uključivanju građana.