Parlament u komunikaciji sa građanima  

U fokusu rad zakonodavnih i istraživačkih službi

Predstavljena iskustva i praksa Skupštine Crne Gore u procesu pristupanja Crne Gore EU

Predstavljena iskustva parlamenata Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije o unapređivanju transparentnosti i otvorenosti

Tema foruma: „Demokratija i aktivni građani – na putu ka otvorenim parlamentima“

Strana 1 od 2