Održano nekoliko sastanaka sa predsjednikom i članovima Odbora

Eksperti ODIHR-a Vladimir Misev i Daria Paprocka radili sa predstavnicima Odbora za sveobuhvatnu reformu izbornog i drugog zakonodavstva

Na 43. sjednici Odbora za ljudska prava i slobode održano je Konsultativno saslušanje državne sekretarke u Ministarstvu rada i socijalnog staranja Vukice Jelić, generalnog direktora Direktorata za socijalno staranje i dječju zaštitu u Ministarstvu rada i socijalnog staranja Gorana Kuševije i direktora Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu Draga Spaića.

Članica Odbora za ljudska prava i slobode mr Branka Tanasijević učestvovala je na Konferenciji ''Porodično i partnersko nasilje nad ženama s invaliditetom u Crnoj Gori'', održanoj 24. septembra 2019. godine.

Razmotren Izvještaj o radu Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte sa Izvještajem o sprovođenju Plana privatizacije za period januar - jun 2019. godine

Nastavak unapređenja parlamentarnih odnosa Crne Gore i Republike Hrvatske

utorak, 24 septembar 2019 10:58

Zakonodavni odbor održao 100. sjednicu

Razmotreno više predloga zakona

Utvrđen dnevni red koji pored tri predložene tačke sadrži i dvije tačke koje su predložili članovi Odbora iz Demokratske Crne Gore

Strana 10 od 294