Dva javna poziva u prilogu

Održano konsultativno saslušanje na temu: „Izazovi u oblasti reforme pravosuđa i javne uprave i dalja izgradnja bilansa rezultata“

Predlogu zakona o dopunama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti

Utvrđen Predlog odluke o obrazovanju Odbora za praćenje primjene Zakona o izboru odbornika i poslanika u dijelu koji se odnosi na medije

Tema: „Parlamenti u vrijeme pandemije“

Predlog ekonomskih mjera za poboljšanje stanja izazvanog pandemijom kovid-19

Odbor razmotrio aktuelnu bezbjednosnu situaciju u opštini Budva

Strana 10 od 369