Akcija se nastavlja u petak, 30.novembra 2018. godine

Razmotreno osam amandmana na Predlog zakona o državnoj upravi

Razmotren Predlog zakona o državnoj upravi i 14 amandmana

Prava djeteta u Crnoj Gori, društveni položaj i aktivnosti Odbora za ljudska prava i slobode u ovoj oblasti

Odbor podržao dva prijedloga zakona 

srijeda, 21 novembar 2018 11:53

Održana 68. sjednica Zakonodavnog odbora

Strana 10 od 212