Kontrolno saslušanje direktora Poreske uprave

Razmotreno nekoliko amandmana

Konsultativno saslušanje

Razmotreni amandmani i donijeta odluka o održavanju konsultativnog saslušanja

Odbor razmotrio dvije tačke dnevnog reda

Razmotreno nekoliko predloga zakona

Strana 9 od 369