srijeda, 01 april 2020 16:14

Održan Kolegijum predsjednika Skupštine

Predsjednik Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje dr Suad Numanović obratio se građanima povodom situacije prouzrokovane novim koronavirusom:

Predsjednik Odbora za ljudska prava i slobode dr Halil Duković obratio se građanima povodom situacije prouzrokovane novim koronavirusom:

Članovi se saglasili o potrebi pružanja doprinosa daljoj stabilnosti i očuvanju javnog zdravlja

Podrška za urađeno, građani da disciplinovano poštuju preporuke državnih organa

Strana 8 od 352