Razmotrena dva amandmana na Predlog zakona o mladima

Odbor podnio amandman na Predlog zakona o porezu na nepokretnosti

 

Usvojeni zaključci sa Kontrolnog saslušanja ministarke nauke

Odbor razmotrio jedan Predlog odluke i podnio amandmane na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o turizmu i ugostiteljstvu

Odbor razmotrio amandmane na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o turističkim organizacijama

 Posjeta Centru za autizam, razvojne smetnje i dječju psihijatriju „Ognjen Rakočević“ u Podgorici organizovana u susret obilježavanju Svjetskog dana autizma

Strana 7 od 248