Odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje je, na danas održanoj sjednici, razmotrio i  podržao Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti.

Cilj posjete je praćenje poštovanja prava lica lišenih slobode sa posebnim akcentom na maloljetnike

Usvojen Izvještaj o radu Odbora u 2019. i prvom kvartalu 2020. godine

Razmotreno nekoliko predloga zakona

Strana 7 od 346