Odbor utvrdio  Predlog odluke za  izbor članova Upravnog odbora Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava

Odbor razmotrio  jedan amandman na Predlog odluke o donošenju Prostornog plana posebne namjene za Obalno područje Crne Gore

Podržana dva amandmana i predložena četiri člana Savjeta Centralne banke Crne Gore

Tokom razgovora iskazana spremnost za nastavak uspješne saradnje 

Odbor predložio Skupštini da Vladi Crne Gore uputi mišljenje da se za direktora Uprave policije imenuje Veselin Veljović

Odbor utvrdio četiri amandmana na Predlog odluke o donošenju Prostornog plana posebne namjene za Obalno područje Crne Gore

Strana 7 od 179