Razmotreno više akata

Šesta - posebna sjednica Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2020. godini biće održana u srijedu, 24. juna, sa početkom u 12:00 sati.

Peta sjednica Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2020. godini biće održana u utorak, 23. juna, sa početkom u 11:00 sati.

Razmotreno više izvještaja

Razmotren izvještaj u susret Međunarodnom danu izbjeglica

Crna Gora je najbolje pripremljena država Zapadnog Balkana za ulazak u Evropsku uniju i kao takva zaslužuje da bude njena prva naredna članica, ocijenjeno je na sastanku predsjednika Odbora za međunarodne odnose i iseljenike Andrije Nikolića i ambasadora država Višegradske grupe – V4 (Češka, Mađarska, Poljska, Slovačka).

Strana 7 od 362