Odbor usvojio Izvještaj o radu Odbora za 2019. godinu

Odbor podržao amandmane na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima

Sedma - posebna sjednica Prvog redovnog (proljećnjeg) zasljedanja u 2020. godini biće održana u srijedu, 22. jula, sa početkom u 12:00 časova.

Strana 6 od 369