Poslanik Aleksandar Damjanović boraviće 7. i 8. juna 2018. godine u posjeti Parlamentu Savezne Republike Njemačke.

Evropski institut za rodnu ravnopravnost -  Kreiranje Onlajn programa za rodno osjetljive parlamente

srijeda, 06 jun 2018 14:00

Zakonodavni odbor održao 54. sjednicu

Podržana tri predloga zakona

Na danas održanoj sjednici, Odbor je utvrdio Predlog odluke o imenovanju jednog člana Žirija za dodjelu Trinaestojulske nagrade. Odbor je odlučio da predloži Skupštini da imenuje dr Ranka Milovića za člana Žirija.

Razmotrena tri prijedloga zakona

„Zajednička borba protiv novih prijetnji – Novo doba saradnje između EU i NATO“

 Brisel, 4 - 5. jun 2018. godina

Strana 6 od 159