Izabran zamjenik predsjednika Odbora i donijete odluke o dva kontrolna saslušanja

Odbor većinom glasova dao pozitivno mišljenje na predlog za opoziv osam ambasadora

Strana 4 od 412