srijeda, 30 decembar 2020 18:45

Održana Prva sjednica Ustavnog odbora

Odbor usvojio Informaciju o prestanku mandata dvoje sudija Ustavnog suda

Održano konsultativno saslušanje ministarke zdravlja Jelene Borovinić Bojović

Strana 4 od 398