Deseta sjednica Drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja održaće se u četvrtak, 28. decembra 2017. godine, sa početkom u  11.00h

utorak, 26 decembar 2017 14:56

Zakonodavni odbor održao 41. sjednicu

Podržan Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja 

Strana 4 od 120