petak, 29 novembar 2019 15:18

Održano XI zasijedanje Ženskog parlamenta

Na poziv tima Ujedinjenih nacija u Crnoj Gori i Vlade Crne Gore, dr Suad Numanović, predsjednik Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje, prisustvovao je danas, premijeri kratkog filma ,,Nasilje u porodici - Putokaz ka izlazu”. Premijera je održana u Eko zgradi Ujedinjenih nacija, u Podgorici.

Podržan Predlog zakona o javnim nabavkama 

Strana 4 od 319