Odbor sproveo konsultativno saslušanje vojno-diplomatskih predstavnika Crne Gore prije stupanja na funkciju

Odbor za ljudska prava i slobode na 20. sjednici razmotrio je Izvještaj o radu Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore za 2017. godinu i Godišnji izvještaj Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture za 2017. godinu.

Odbor započeo raspravu o Predlogu zakona o saradnji Crne Gore sa dijasporom - iseljenicima 

srijeda, 13 jun 2018 12:54

Zakonodavni odbor održao 55. sjednicu

Razmotren i jednoglasno podržan Predlog zakona o sportu

Strana 4 od 160