Razmotrene dvije tačke dnevnog reda

ponedjeljak, 30 oktobar 2017 12:36

Predavanje i izložba povodom Dana parlamentarizma

Treća - posebna sjednica Drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja nastaviće se danas sa početkom u 11.00 sati

Član Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje Nedžad Drešević učestvovao je na seminaru koji se održao u prostorijama Kancelarije Savjeta Evrope, u Parizu

petak, 27 oktobar 2017 16:43

Zapadni Balkan neraskidivi dio Evrope

Strana 279 od 370