Odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje je na danas održanoj 26. sjednici razmotrio i jednoglasno podržao Predlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o zdravstvenoj zaštiti i predložio Skupštini Crne Gore da ga usvoji.

Učlanjenje Crne Gore u Evropsku uniju biće na vrhu liste prioriteta rumunskog predsjedavanja Savjetu Evropske unije, koje je planirano za prvu polovinu 2019. godine, ključna je ocjena sa sastanaka koje je delegacija Odbora za međunarodne odnose i iseljenike imala u Parlamentu Rumunije.

Gruzija, od 23 - 25. april 2018. godine - Obrad Mišo Stanišić, član stalne Delegacije Skupštine Crne Gore u Parlamentarnoj skupštini NATO učestvuje u radu  97. Rose Roth seminara Parlamentarne skupštine NATO na temu: „Gruzija i region Crnog mora u novom geopolitičkom poretku“.

Strana 17 od 160