Odbor usvojio Nacrt pregovaračke pozicije za poglavlje 8 – Konkurencija 

srijeda, 06 mart 2019 14:25

Zakonodavni odbor održao 80. sjednicu

Razmotreno više amandmana

Odbor razmotrio pet amandmana

Razmotreni amandmani na Predlog zakona o akademskom integritetu i Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti kulturnih dobara

Odbor usvojio Izvještaj o radu Odbora za 2018. godinu i donio Plan rada Odbora za 2019. godinu

Razmotren Predlog zakona o mladima

Strana 16 od 248