ponedjeljak, 17 decembar 2018 14:52

Održana 56. sjednica Administrativnog odbora

Odbor donio više podzakonskih akata

Odbor razmotrio Predlog zakona o budžetu Crne Gore za 2019. godinu

Razmotren Predlog zakona o budžetu Crne Gore za 2019. godinu u dijelu koji se odnosi na potrošačke jedinice iz oblasti bezbjednosti i odbrane

ponedjeljak, 17 decembar 2018 11:55

Održana 25. sjednica Odbora za rodnu ravnopravnost

Odbor razmotrio Predlog zakona o budžetu Crne Gore za 2019. godinu

Podržan jedan predlog zakona i predlozi finansijskih planova sa planovima rada za 2019. godinu nezavisnih regulatornih tijela

petak, 14 decembar 2018 15:17

Održan Kolegijum predsjednika Skupštine

Strana 16 od 228