Investicije u upravljanju vanrednim situacijama jedan od prioriteta

Odbor započeo raspravu o Predlogu zakona o budžetu Crne Gore za 2018. godinu, u dijelu koji se odnosi na Potrošačke jedinice: Ministarstvo prosvjete, Ministarstvo nauke, Ministarstvo kulture i Ministarstvo sporta

Predstavnici zakonodavne i izvršne vlasti podržali evropski put Crne Gore i istakli zalaganje za napredak država kandidata u skladu sa ostvarenim rezultatima

Podržana dva predloga zakona

četvrtak, 07 decembar 2017 15:22

Obilježavanje Međunarodnog dana ljudskih prava

Konferencija Odbora za ljudska prava i slobode povodom obilježavanja Međunarodnog dana ljudskih prava održaće se 8. decembra 2017. godine u Plavoj sali sa početkom u 14.00h

Strana 130 od 237