Poziv nevladinim organizacijama

utorak, 20 februar 2018 09:25

Brajović danas u Nacionalnoj biblioteci

Stanišić u sjedištu NATO-a u Briselu

Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu, na osnovu člana 40 Poslovnika Skupštine Crne Gore, a u vezi člana 26 stav 2 Zakona o Državnom tužilaštvu raspisuje

Predsjednik Odbora za ljudska prava i slobode dr Halil Duković učestvovao je danas na Radionici posvećenoj diskusiji i validaciji nalaza i preporuka nezavisne evaluacije postojećeg sistema monitoringa dječjih prava u Crnoj Gori, koju je pripremila Coram International at Coram Children's Legal Centre iz Velike Britanije.  Na Radionici je učestvovao i predsjednik Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje dr Suad Numanović.

Strana 127 od 255