utorak, 26 jun 2018 15:54

98. Rose Roth seminar PS NATO-a

Član Stalne delegacije Skupštine Crne Gore u Parlamentarnoj skupštini NATO-a učestvuje u radu seminara

Razmotren Predlog zakona o dopunama Zakona o Sudskom savjetu i sudijama

Na danas održanoj 57. sjednici, Zakonodavni odbor je razmotrio i pozitivno se izjasnio o Predlogu zakona o dopunama Zakona o Sudskom savjetu i sudijama i o Predlogu zakona o izmjeni Zakona o visini stope zatezne kamate.

Odbor za ekonomiju, finansije i budžet na osnovu člana čl. 15, 16 i 17 Zakona o elektronskim komunikacijama („Službeni list Crne Gore”, br. 40/13, 56/13 i 2/17), raspisuje

Odbor razmotrio amandmane na Predlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata

Razmotrena jedna tačka dnevnog reda

Strana 13 od 173