Odbor podnio amandmane na Predlog zakona o obezbjeđivanju zdravstveno ispravne vode za ljudsku upotrebu

četvrtak, 23 novembar 2017 12:19

Odbor za antikorupciju održao šestu sjednicu

Razmotrena jedna tačka dnevnog reda

četvrtak, 23 novembar 2017 11:54

Održana 38. sjednica Zakonodavnog odbora

Podržan Predlog zakona o Završnom računu budžeta Crne Gore za 2016. godinu 

Razmotrene dvije tačke dnevnog reda

Odbor razmotrio Predlog zakona o obezbjeđivanju zdravstveno ispravne vode za ljudsku upotrebu

Učestvuje član Odbora za ljudska prava i slobode, Mirsad Murić

Strana 118 od 219