Na Sastanku istaknuto da zemlje Zapadnog Balkana zaslužuju jasnu evropsku perspektivu

Razmotreno i usvojeno više dokumenata iz procesa pristupanja Crne Gore EU

Predstavljen rad novoformirane Kancelarije za evropske integracije i dat osvrt na prioritete u narednom periodu u procesu pristupanja

Odbor dao saglasnost na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika   organizaciji i sistematizaciji  Službe Skupštine Crne Gore

Strana 114 od 278