Skoplje, 20. i 21. septembar 2018. godine

JU Srednja mješovita škola „Vuksan Đukić“ i Osnovna škola „Aleksa Đilas Bećo“, 20. septembar 2018. godine

Strana 11 od 188