Na sastanku bilo riječi o iskustvu Crne Gore u procesu pristupanja EU, ulozi Skupštine u pretpristupnim pregovorima, kao i mogućnostima koje Unija pruža poljoprivrednicima

Na dnevnom redu – Akcioni plan za sprovođenje Strategije ženskog preduzetništva Crne Gore 2015-2020. godina, za 2018.godinu i Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Strategije razvoja ženskog preduzetništva u Crnoj Gori 2015-2020. godine za 2017. godinu

Potpisan Protokol o saradnji dva skupštinska odbora u oblasti evropskih integracija

Velika očekivanja od Samita u Londonu

petak, 29 jun 2018 13:05

Završeno junsko zasijedanje PSSE

Na zasijedanju u Strazburu učestvovao šef Delegacije Skupštine u PSSE Predrag Sekulić

Član Stalne delegacije Skupštine Crne Gore u Parlamentarnoj skupštini NATO-a Obrad Mišo Stanišić učestvovao u radu seminara

Strana 11 od 173