Odbor utvrdio Listu blagovremenih i potpunih predloga kandidata za imenovanje jednog člana Savjeta Radio i Televizije Crne Gore 

Administrativni odbor - Saglasno članu 37 stav 1 Zakona o nacionalnom javnom emiteru Radio i Televizija Crne Gore („Službeni list CG”, br. 79/08, 45/12, 43/16 i 54/16), u vezi sa upućenim Javnim pozivom univerzitetima u Crnoj Gori za podnošenje predloga za imenovanje jednog člana Savjeta RTCG, broj 00-63-14/17-172 od 24. novembra 2017. godine, objavljuje:

Usvojen Izvještaj o radu Odbora za 2017. godinu

četvrtak, 18 januar 2018 13:00

Održana 44. sjednica Zakonodavnog odbora

Razmotreno više predloga zakona

Odbor razmotrio Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prevozu opasnih materija

Razmotrene tri tačke dnevnog reda

Strana 11 od 131