Republika Letonija će snažno podržati reformske napore Crne Gore na putu učlanjenja u Evropsku uniju, ključna je poruka sa zvaničnih sastanaka koje je delegacija Odbora za međunarodne odnose i iseljenike održala tokom posjete Republici Letoniji.

Druga sjednica Drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2019. godini biće održana u ponedeljak, 21. oktobra 2019. godine, sa početkom u 11:00 sati.

Dablin, 15 - 17. oktobar 2019. godine

Delegacija Odbora za međunarodne odnose i iseljenike sastala se sa pripadnicima Vojske Crne Gore u NATO misiji u Letoniji 

Strana 2 od 294