Razmotreno više dokumenata iz procesa pristupanja Crne Gore EU i razgovarano o novoj ulozi Odbora u narednoj fazi pregovora

Usvojen Deseti polugodišnji izvještaj o ukupnim aktivnostima u okviru procesa integracija Crne Gore u EU i dva kvartalna izvještaja za prethodnu godinu 

Podržana dva predloga zakona

Usvojeni zaključci sa 37. sjednice Odbora posvećene temi: „Digitalna transformacija Crne Gore“

Strana 1 od 255