Luiđ Škrelja, predsjednik Administrativnog odbora, Ana Nikolić, članica Odbora, i služba Odbora, sastali su se danas sa Jozefinom Topali (Jozefina Çoba Topalli), ekspertkinjom OEBS-a, u okviru aktivnosti pružanja podrške osnaživanju rada Administrativnog odbora.

Tema: „Doprinos medija u smanjenju predrasuda prema Romima“

Razmotrene dvije tačke dnevnog reda

Strana 4 od 189