četvrtak, 03 januar 2019 09:00

Čestitka povodom Dana osnivanja Prijestonice

srijeda, 02 januar 2019 14:21

Čestitka povodom Dana Bijelog Polja

Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu je na 60. sjednici podnio amandman na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima, koji je podnijela grupa poslanika. Sa amandmanom se saglasila predstavnica predlagača, pa isti postaje sastavni dio Predloga zakona.

Odbor za ljudska prava i slobode je na 30. sjednici sumirao rezultate rada u 2018. godini.

Strana 2 od 219