Odbor razmotrio dva predloga zakona

Druga sjednica Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja održaće se u četvrtak, 8. marta 2018. godine, u zgradi Skupštine Crne Gore, sa početkom u 11.00 sati.

Odbor donio Odluku o korišćenju mobilnog telefona u službene svrhe

Strana 2 od 131