Na radionici bilo riječi o Evropskoj uniji, procesu pregovora Crne Gore sa EU i programima mobilnosti za mlade

Tema –  Porodice i inkluzivna društva

Razmotren Izvještaj o realizaciji za 2017.godinu Akcionog plana za primjenu Rezolucije Savjeta bezbjednosti UN – Žene, mir i bezbjednost u Crnoj Gori (2017-2018)

Fokus pregovora Crne Gore i Evopske unije staviti na zatvaranje poglavlja

Strana 2 od 150