Šesta sjednica Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2018. godini biće održana u petak, 27. april 2018. godine, sa početkom u 12:00 sati.

Peta - posebna sjednica Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2018. godini biće održana u srijedu, 25. aprila, sa početkom u 12:00 časova

Druga sjednice Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2018. godini završena je danas usvajanjem Predloga odluke o izmjeni Poslovnika Skupštine Crne Gore.

Strana 1 od 11