Peta sjednica Drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2017. godini održaće se u srijedu, 25. oktobra 2017. godine, sa početkom u 11.00 sati

Usvojeno više predloga zakona

Treća - posebna sjednica Drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja održaće se u srijedu, 25. oktobra 2017. godine, sa početkom u 12.00 sati

Druga sjednica Drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja Skupštine Crne Gore u 2017. godini održaće se danas, sa početkom u 11.00 sati

Usvojeno više predloga zakona

Prva sjednica Drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja Skupštine Crne Gore u 2017. godini održaće se na Cetinju sa početkom u 11.00 sati

Usvojen Predlogu zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata

Strana 1 od 7