četvrtak, 25 januar 2018 18:12

Saopštenje

Mladi parlamentarci Zapadnog Balkana razmijenili mišljenja o učešću mladih u politici

Crna Gora pohvaljena zbog napretka u sprovođenju reformske agende i sveukupnom procesu pregovora sa EU 

20. i 21. novembar 2017. godine, Brisel

Strana 1 od 5