Dogovorena posjeta čeških parlamentaraca Crnoj Gori

Dogovoreno uspostavljanje intenzivnije saradnje sa Odborom za evropske poslove hrvatskog Sabora

Dogovoreno intenziviranje saradnje između odbora za evropske poslove dviju država 

Crveni salon Skupštine Crne Gore, 8. februar u 15:00 časova

Plavi salon Skupštine Crne Gore, 7. februar u 12.30 časova

Istaknuta dobra saradnja Delegacije EU  i Odbora za evropske integracije i dat kratak osvrt na ključne izazove

Strana 1 od 2