Izražena snažna podrška procesu evropskih integracija Crne Gore.

Usvojen Plan rada Odbora za evropske integracije za 2017. godinu

Dogovorena posjeta čeških parlamentaraca Crnoj Gori

Dogovoreno uspostavljanje intenzivnije saradnje sa Odborom za evropske poslove hrvatskog Sabora

Dogovoreno intenziviranje saradnje između odbora za evropske poslove dviju država 

Crveni salon Skupštine Crne Gore, 8. februar u 15:00 časova

Plavi salon Skupštine Crne Gore, 7. februar u 12.30 časova

Istaknuta dobra saradnja Delegacije EU  i Odbora za evropske integracije i dat kratak osvrt na ključne izazove

Predsjednik Odbora za evropske integracije Adrijan Vuksanović sastaće se u četvrtak, 2. februara sa Nj.E. Aivom Oravom, šefom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori. Sastanak će se održati u Crvenom salonu Skupštine Crne Gore, sa početkom u 11 časova.

Strana 1 od 2