Poslanik Aleksandar Damjanović boravio je 7. i 8. juna 2018. godine u posjeti Parlamentu Savezne Republike Njemačke

Poslanik Aleksandar Damjanović boraviće 7. i 8. juna 2018. godine u posjeti Parlamentu Savezne Republike Njemačke.

Strana 9 od 82