Posjeta je organizovana u okviru projekta „Otvoreni parlament“

Druga sjednice Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2018. godini završena je danas usvajanjem Predloga odluke o izmjeni Poslovnika Skupštine Crne Gore.

Strana 6 od 72