Nastavak razvoja crnogorsko-kineskih odnosa

petak, 19 oktobar 2018 15:07

Održan sastanak Gvozdenović - Durmiši

Treća sjednica Drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2018. godini biće održana u utorak, 30. oktobra, sa početkom u 11:00 sati.

Generalni sekretari iz preko 70 parlamenata, članova Interparlamentarne unije, razmotrili  širok spektar pitanja iz domena rada skupštinskih službi

Strana 1 od 90