Poziv nevladinim organizacijama

utorak, 20 februar 2018 09:25

Brajović danas u Nacionalnoj biblioteci

Stanišić u sjedištu NATO-a u Briselu

Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu, na osnovu člana 40 Poslovnika Skupštine Crne Gore, a u vezi člana 26 stav 2 Zakona o Državnom tužilaštvu raspisuje

Strana 1 od 129