Sjednica Ustavnog odbora biće održana u ponedjeljak, 22. oktobra 2018. godine, u Plenarnoj sali, sa početkom u 12:00 sati.

Sofija, 17. i 18. oktobar 2018. godine

ponedjeljak, 15 oktobar 2018 17:16

Održana 49. sjednica Administrativnog odbora

Kandidati za predsjednika DIK-a nijesu dobili podršku članova Odbora

Snažniji u vođstvu i viziji Evropske unije

Strana 1 od 188