petak, 13 septembar 2019 16:04

Međunarodni dan demokratije - 15. septembar

Crna Gora je nezavisna i suverena država, republikanskog oblika vladavine. Crna Gora je građanska, demokratska, ekološka i država socijalne pravde, zasnovana na vladavini prava.

(Ustav Crne Gore, Član 1)

 MEĐUNARODNI DAN DEMOKRATIJE