utorak, 14 avgust 2018 20:40

Saučešće povodom tragedije u Italiji

Odbor utvrdio  Predlog odluke za  izbor članova Upravnog odbora Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava

Odbor razmotrio  jedan amandman na Predlog odluke o donošenju Prostornog plana posebne namjene za Obalno područje Crne Gore

Podržana dva amandmana i predložena četiri člana Savjeta Centralne banke Crne Gore

Strana 1 od 173