Skupština Crne Gore

Sedma śednica prvog redovnog zasijedanja Skupštine Crne Gore u 2015. godini

Sedma śednica prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2015. godini, održaće se u četvrtak, 4. juna, sa početkom u 11.00 sati.

Nastavljene peta i šesta - posebna śednica prvog redovnog zasijedanja Skupštine Crne Gore u 2015. godini

Petog dana pete śednice prvog redovnog zasijedanja Skupštine Crne Gore u 2015. godini, usvojeni su: Predlog zakona o izmjenama Zakona o Sudskom savjetu i sudijama i Predlog zakona o izmjeni Zakona o strancima.

  1. Aktivnosti radnih tijela
  2. Śednice radnih tijela
Održana 40. śednica Odbora za bezbjednost i odbranu

Odbor za bezbjednost i odbranu

Održana 40. śednica Odbora za bezbjednost i odbranu

Razmotren Izvještaj o učešću pripadnika Vojske Crne Gore u međunarodnim snagama, mirovnim misijama i drugim aktivnostima u inostranstvu u 2014. godini
Održana 39. śednica Odbora za bezbjednost i odbranu

Odbor za bezbjednost i odbranu

Održana 39. śednica Odbora za bezbjednost i odbranu

Razmotrena dva izvještaja
Održan sastanak predśednika Odbora za ekonomiju, finansije i budžet sa predstavnicima SIGMA-e i članom Senata Državne revizorske institucije

Odbor za ekonomiju, finansije i budžet

Održan sastanak predśednika Odbora za ekonomiju, finansije i budžet sa predstavnicima SIGMA-e i članom Senata Državne revizorske institucije

Predśednik Odbora za ekonomiju, finansije i budžet Skupštine Crne Gore, Aleksandar Damjanović, sastao se sa predstavnicima SIGMA-e, Biancom Breteche, Christianom Charpyem i Balazsem Romhanyiem, i članom Senata Državne revizorske institucije, Dragišom Pešićem.
Sastanak predśednika Odbora za ekonomiju, finansije i budžet sa predstavnicima SIGMA-e i članom Senata Državne revizorske institucije

Odbor za ekonomiju, finansije i budžet

Sastanak predśednika Odbora za ekonomiju, finansije i budžet sa predstavnicima SIGMA-e i članom Senata Državne revizorske institucije

Tema sastanka: „Ocjena kriterijuma fiskalne odgovornosti i doprinos fiskalnoj odgovornosti“
Održana 45. śednica Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje

Odbor za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje

Održana 45. śednica Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje

Razmotrena realizacija Zaključaka Skupštine Crne Gore, koji se odnose na stanje životne sredine u Pljevljima
Zakonodavni odbor održao 121. śednicu

Zakonodavni odbor

Zakonodavni odbor održao 121. śednicu

Odbor razmotrio nekoliko predloga zakona
Završena 93. śednica Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje

Odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje

Završena 93. śednica Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje

Odbor razmotrio tri predloga zakona i Izvještaj sa kontrolnog saslušanja, održanog povodom aktuelne situacije u nikšićkoj željezari „Toščelik“
Održana 56. śednica Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport

Odbor za prosvjetu, nauku, kulturu i sport

Održana 56. śednica Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport

Odbor razmotrio inicijativu vezanu za studente upisane po sistemu studiranja koji je važio prije potpisivanja Bolonjske deklaracije
Održana 50. śednica Odbora za rodnu ravnopravnost

Odbor za rodnu ravnopravnost

Održana 50. śednica Odbora za rodnu ravnopravnost

Odbor je na danas održanoj śednici razmotrio Izvještaj o sprovođenju Plana aktivnosti za postizanje rodne ravnopravnosti (PAPRR 2013-2017) za 2014. godinu, sa Programom sprovođenja PAPRR-a za period 2015-2016.godinu.