Skupština Crne Gore

Śutra nastavak druge i treće-posebne śednice prvog redovnog zasijedanja u 2015. godini

Zasijedanje će početi u 11.00 časova, u Velikoj sali Skupštine Crne Gore 

Danas nastavak druge śednice prvog redovnog zasijedanja u 2015. godini

Zasijedanje će početi u 11.00 časova, u Velikoj sali Skupštine Crne Gore

  1. Aktivnosti radnih tijela
  2. Śednice radnih tijela
Održana 51. śednica Odbora za međunarodne odnose i iseljenike

Odbor za međunarodne odnose i iseljenike

Održana 51. śednica Odbora za međunarodne odnose i iseljenike

Odbor razmatrao Prijedlog zakona o saradnji Crne Gore sa iseljenicima
Održana 85. śednica Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu

Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu

Održana 85. śednica Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu

Razmotreni amandmani na tri Predloga zakona i usvojen Godišnji izvještaj o radu Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu za 2014. godinu.
Odbor za evropske integracije održao tribine sa učenicima gimnazija u Danilovgradu, Baru, Podgorici i Ulcinju

Odbor za evropske integracije

Odbor za evropske integracije održao tribine sa učenicima gimnazija u Danilovgradu, Baru, Podgorici i Ulcinju

Odbor je održao i sastanke sa čelnicima četiri opštine, na temu korišćenja pretpristupnih fondova
Završena 93. i započeta 95. śednice Odbora za ekonomiju finansije i budžet

Odbor za ekonomiju, finansije i budžet

Završena 93. i započeta 95. śednice Odbora za ekonomiju finansije i budžet

Podržana dva predloga zakona