Skupština Crne Gore

Završena osma - posebna śednica prvog redovnog zasijedanja Skupštine Crne Gore u 2015. godini

Nastavljene peta i sedma śednica prvog redovnog zasijedanja Skupštine Crne Gore u 2015. godini

  1. Aktivnosti radnih tijela
  2. Śednice radnih tijela
Godišnji sastanak predstavnika skupštinskih odbora za bezbjednost i odbranu zemalja Jugoistočne Evrope: Prevencija poplava

Odbor za bezbjednost i odbranu

Godišnji sastanak predstavnika skupštinskih odbora za bezbjednost i odbranu zemalja Jugoistočne Evrope: Prevencija poplava

Učestvuje član Odbora za bezbjednost i odbranu Darko Pajović
Održana peta zajednička śednica Odbora za međunarodne odnose i iseljenike i Odbora za evropske integracije

Odbor za međunarodne odnose i iseljenike

Održana peta zajednička śednica Odbora za međunarodne odnose i iseljenike i Odbora za evropske integracije

Članovi dva odbora većinom glasova podržali Izvještaj o radu Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija u 2014. godini
Studijska pośeta delegacije Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport SR Njemačkoj

Odbor za prosvjetu, nauku, kulturu i sport

Studijska pośeta delegacije Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport SR Njemačkoj

Berlin, 30. jun - 3. jul.2015. godine
Predsjednik Odbora za ekonomiju, finansije i budžet učestvovaće na konfernciji na temu „Jačanje uticaja Državne revizorske institucije u Crnoj Gori“

Odbor za ekonomiju, finansije i budžet

Predsjednik Odbora za ekonomiju, finansije i budžet učestvovaće na konfernciji na temu „Jačanje uticaja Državne revizorske institucije u Crnoj Gori“

Konferencija će se održati u hotelu Podgorica, u srijedu 1. jula sa početkom u 11 časova.
Održana 47. śednica Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje

Odbor za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje

Održana 47. śednica Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje

Odbor utvrdio Predlog zaključaka i razmotrio dva predloga zakona
Poslanik Pajović učestvuje na Godišnjem sastanku predstavnika skupštinskih odbora za bezbjednost i odbranu Jugoistočne Evrope

Odbor za bezbjednost i odbranu

Poslanik Pajović učestvuje na Godišnjem sastanku predstavnika skupštinskih odbora za bezbjednost i odbranu Jugoistočne Evrope

U Beogradu danas počinje konferencija "Godišnji sastanak predstavnika skupštinskih odbora za bezbjednost i odbranu zemalja Jugoistočne Evrope - prevencija poplava", na kojoj će učešće uzeti član Odbora za bezbjednost i odbranu Darko Pajović.
Zakonodavni odbor održao 129. śednicu

Zakonodavni odbor

Zakonodavni odbor održao 129. śednicu

Odbor razmotrio dva predloga zakona i nekoliko amandmana
Održana 58. śednica Odbora za međunarodne odnose i iseljenike

Odbor za međunarodne odnose i iseljenike

Održana 58. śednica Odbora za međunarodne odnose i iseljenike

Razmatrani pristigli amandmani na Predlog zakona o saradnji Crne Gore sa iseljenicima