Skupština Crne Gore

Završeno drugo redovno zasijedanje Skupštine Crne Gore u 2014. godini

Završene sedma i deveta śednica drugog redovnog zasijedanja

Održana osma - posebna śednica drugog redovnog zasijedanja u 2014. godini

Na dnevnom redu osme – posebne śednice drugog redovnog zasijedanja u 2014. godini, koja je održana danas, bio je premijerski sat.

  1. Aktivnosti radnih tijela
  2. Śednice radnih tijela
Završena 88. śednice  Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Odbor za ekonomiju, finansije i budžet

Završena 88. śednice Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Odbor podnio pet amandmana na Predlog zakona o budžetu Crne Gore za 2015. godinu i razmotrio 12 amandmana podnijeta na dva predloga zakona
Održana 75. śednica Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu

Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu

Održana 75. śednica Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu

Razmotreno 25 amandmana
Završena 87. śednica  Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Odbor za ekonomiju, finansije i budžet

Završena 87. śednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Podržan Predlog zakona o dopuni Zakona o finansiranju lokalne samouprave
Završena 86. śednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Odbor za ekonomiju, finansije i budžet

Završena 86. śednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Podržan Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima
Održana 44. śednica Odbora za ljudska prava i slobode

Odbor za ljudska prava i slobode

Održana 44. śednica Odbora za ljudska prava i slobode

Odbor za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore na danas održanoj 44. śednici sumirao rezultate rada u 2014. godini
Završena 75. śednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Odbor za ekonomiju, finansije i budžet

Završena 75. śednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Nije utvrđen Predlog odluke o imenovanju člana Senata Državne revizorske institucije
Održana 39. śednica Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje

Odbor za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje

Održana 39. śednica Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje

Odbor podržao Predlog rezolucije o životnoj sredini
Započeta 88. śednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Odbor za ekonomiju, finansije i budžet

Započeta 88. śednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Razmotreni amandmani na Predlog zakona o budžetu Crne Gore za 2015. godinu
Održana 74. śednica Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje

Odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje

Održana 74. śednica Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje

Odbor razmotrio nekoliko predloga zakona
Održana 96. śednica Zakonodavnog odbora

Zakonodavni odbor

Održana 96. śednica Zakonodavnog odbora

Odbor razmotrio nekoliko predloga akata
Održana 31. śednica Odbora za bezbjednost i odbranu

Odbor za bezbjednost i odbranu

Održana 31. śednica Odbora za bezbjednost i odbranu

Razmotren Godišnji izvještaj o spoljnoj trgovini kontrolisanom robom za 2013. godinu
Predśednik Odbora za evropske integracije Slaven Radunović učestvovao na javnoj debati o poglavlju 19 – Socijalna politika i zapošljavanje

Odbor za evropske integracije

Predśednik Odbora za evropske integracije Slaven Radunović učestvovao na javnoj debati o poglavlju 19 – Socijalna politika i zapošljavanje

Tema debate bile su politike EU u ovoj oblasti, kao i koraci koji su neophodni za ispunjavanje mjerila za otvaranje poglavlja 19
Održana 43. śednica Odbora za ljudska prava i slobode

Odbor za ljudska prava i slobode

Održana 43. śednica Odbora za ljudska prava i slobode

Odbor za ljudska prava i slobode na danas održanoj 43. śednici razmotrio je Informaciju o međunarodno-pravnim postupcima protiv Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava za 2013. godinu, koju je, na zahtjev Odbora, u skladu…
Održana 73. śednica Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje

Odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje

Održana 73. śednica Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje

Odbor razmotrio tri tačke dnevnog reda
Održan nastavak 48. śednice Administrativnog odbora

Administrativni odbor

Održan nastavak 48. śednice Administrativnog odbora

Odbor utvrdio Predlog odluke o imenovanju predśednika i  dva člana Savjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama
Održana 38. śednica Odbora za međunarodne odnose i iseljenike

Odbor za međunarodne odnose i iseljenike

Održana 38. śednica Odbora za međunarodne odnose i iseljenike

Na danas održanoj 38. śednici, Odbor za međunarodne odnose i iseljenike većinom glasova prisutnih članova podržao predlog da g-đa Dragica Ponorac, bude izvanredna i opunomoćena ambasadorka Crne Gore u Francuskoj, na rezidentnoj osnovi sa śedištem u…