Aktivnosti radnih tijela

jul 23, 2019

Održana 69. sjednica Administrativnog odbora

Objavljeno u: Administrativni odbor

Odbor dao  saglasnost na Predlog Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji Službe Skupštine, koji je podnio Generalni sekretar Skupštine Crne Gore, Aleksandar Jovićević. 
jul 23, 2019

Održana 84. sjednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Podržan Rebalans budžeta Crne Gore za 2019. godinu i izmjene Odluke o zaduživanju
jul 23, 2019

Održana 93. sjednica Zakonodavnog odbora

Objavljeno u: Zakonodavni odbor

Razmotren amandman na Predlog zakona o izmjeni Zakona o doprinosima za obavezno soscijalno osiguranje