Skupština Crne Gore

Danas nastavak treće - posebne śednice prvog redovnog zasijedanja u 2015. godini

Treća - posebna śednica prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja biće nastavljena danas, sa početkom u 10.30 časova.

Predśednik Skupštine boravio u jednodnevnoj zvaničnoj pośeti Briselu

Predśednik Ranko Krivokapić se danas u Briselu, tokom svoje jednodnevne zvanične pośete, susreo sa Martinom Šulcom, predśednikom Evropskog parlamenta.

  1. Aktivnosti radnih tijela
  2. Śednice radnih tijela
Članovi Odbora za evropske integracije održaće tribine sa učenicima gimnazija u četiri crnogorske opštine

Odbor za evropske integracije

Članovi Odbora za evropske integracije održaće tribine sa učenicima gimnazija u četiri crnogorske opštine

Tribine će biti održane u Podgorici, Danilovgradu, Baru i Ulcinju, u ponedjeljak, 30. marta 2015. godine
Polaznici  XX generacije Škole ljudskih prava pośetili Odbor za ljudska prava i slobode

Odbor za ljudska prava i slobode

Polaznici XX generacije Škole ljudskih prava pośetili Odbor za ljudska prava i slobode

Polaznici XX generacije Škole ljudskih prava, koju realizuje Centar za građansko obrazovanje, uz podršku Ambasade Sjedinjenih Američkih Država, danas su pośetili Odbor za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore.
Održana 44. śednica Odbora za rodnu ravnopravnost

Odbor za rodnu ravnopravnost

Održana 44. śednica Odbora za rodnu ravnopravnost

Odbor za rodnu ravopravnost, na danas održanoj 44. śednici nije razmotrio, sa aspekta svoje nadležnosti, Predlog zakona o dopunama Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti, iz razloga što se pozivu da prisustvuje śednici nije odazvao poslanik…
Polaznici XX generacije Škole ljudskih prava pośetiće Odbor za ljudska prava i slobode

Odbor za ljudska prava i slobode

Polaznici XX generacije Škole ljudskih prava pośetiće Odbor za ljudska prava i slobode

Polaznici XX generacije Škole ljudskih prava, koju realizuje Centar za građansko obrazovanje, uz podršku Ambasade Sjedinjenih Američkih Država, pośetiće Odbor za ljudska prava i slobode u četvrtak, 26. marta 2015. godine.
Održana 51. śednica Administrativnog odbora

Administrativni odbor

Održana 51. śednica Administrativnog odbora

Odbor dao saglasnost na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Službe Držvne izborne komisije
Održana 94. śednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Odbor za ekonomiju, finansije i budžet

Održana 94. śednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Podržani Izvještaj o korišćenju sredstava Skupštine Crne Gore za period 1. januar – 31. decembar 2014. godine, sa Izvještajem o javnim nabavkama i Predlog zakona o zaštiti potrošača-korisnika finansijskih usluga
Predśednik Odbora za evropske integracije učestvovao na javnoj debati posvećenoj Poglavlju 15 – Energetika

Odbor za evropske integracije

Predśednik Odbora za evropske integracije učestvovao na javnoj debati posvećenoj Poglavlju 15 – Energetika

Stavljen akcenat na usklađivanje nacionalnih procesa sa standardima EU i pripremi za implementaciju Trećeg energetskog paketa, kroz donošenje zakona i podzakonskih akata
Zakonodavni odbor održao 112. śednicu

Zakonodavni odbor

Zakonodavni odbor održao 112. śednicu

Razmotreno nekoliko predloga zakona
Održana 37. śednica Odbora za bezbjednost i odbranu

Odbor za bezbjednost i odbranu

Održana 37. śednica Odbora za bezbjednost i odbranu

Konsultativno salušanje u kontekstu Izvještaja o napretku Crne Gore u pogledu ostvarivanja Akcionog plana za članstvo (2013-2014)
Održan sastanak članova Odbora za evropske integracije sa članovima Grupe prijateljstva Skupštine Crne Gore i Parlamenta Belgije

Odbor za evropske integracije

Održan sastanak članova Odbora za evropske integracije sa članovima Grupe prijateljstva Skupštine Crne Gore i Parlamenta Belgije

Istaknut značaj uloge Odbora za evropske integracije u procesu pregovora Crne Gore sa EU