Skupština Crne Gore

Posljednje aktuelnosti

  1. Aktivnosti radnih tijela
  2. Śednice radnih tijela
Održana 37. śednica Administrativnog odbora

Administrativni odbor

Održana 37. śednica Administrativnog odbora

Administrativni odbor je na danas održanoj 37. śednici, nastavio  postupak imenovanja člana Državne izborne komisije iz reda predstavnika civilnog društva, nevladinog sektora i univerziteta, po Javnom konkursu od 28. marta 2014.godine.
Održan sastanak predśednika Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje sa predstavnicima NVO

Odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje

Održan sastanak predśednika Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje sa predstavnicima NVO "Udruženje za zaštitu prava vojnih invalida"

Sastanak je održan povodom zahtjeva koji je ova nevladina organizacija uputila Odboru
Održana 67. śednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Odbor za ekonomiju, finansije i budžet

Održana 67. śednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Razmotreni amandmani podnijeti na četiri predloga zakona
Održana devetnaesta śednica Odbora za antikorupciju

Odbor za antikorupciju

Održana devetnaesta śednica Odbora za antikorupciju

Na danas održanoj śednici članovi Odbora su sa Duškom Markovićem, potpredśednikom Vlade i ministrom pravde, razmijenili mišljenja u vezi realizacije Akcionog plana 2013 - 2014 o sprovođenju Strategije za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala 2010…
Održana 36. śednica Odbora za ljudska prava i slobode

Odbor za ljudska prava i slobode

Održana 36. śednica Odbora za ljudska prava i slobode

Odbor za ljudska prava i slobode na danas održanoj śednici sumirao rezultate rada za period januar - jul 2014. godine
Predśednik Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje sastaće se sa predstavnicima NVO „Udruženje za zaštitu prava vojnih invalida”

Odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje

Predśednik Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje sastaće se sa predstavnicima NVO „Udruženje za zaštitu prava vojnih invalida”

Predśednik Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje Skupštine Crne Gore, Zoran Jelić održaće u četvrtak, 24. jula 2014. godine, sastanak sa predstavnicima NVO  „Udruženje za zaštitu prava vojnih invalidima Crne Gore” povodom njihovog zahtjeva koji…
Počela 26. śednica Odbora za bezbjednost i odbranu

Odbor za bezbjednost i odbranu

Počela 26. śednica Odbora za bezbjednost i odbranu

Na danas započetoj 26. śednici, uz prisustvo ministra unutrašnjih poslova i direktora Uprave policije, Odbor je završio raspravu o Izvještaju o radu Ministarstva unutrašnjih poslova za 2013. godinu. 
Održana 30 śednica Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje

Odbor za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje

Održana 30 śednica Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje

Razmotren Predlog odluke i amandmani na tri predloga zakona
Započeta 57. śednica Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu

Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu

Započeta 57. śednica Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu

Na danas započetoj 57. śednici, Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu utvrdio je sljedeći dnevni red:
Održana 53. śednica Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje

Odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje

Održana 53. śednica Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje

Odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje Skupštine Crne Gore, je na danas održanoj śednici, razmotrio četiri tačke dnevnog reda:
Održana 32. śednica Odbora za međunarodne odnose i iseljenike

Odbor za međunarodne odnose i iseljenike

Održana 32. śednica Odbora za međunarodne odnose i iseljenike

Odbor dao pozitivno mišljenje o Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma o trgovini oružjem
Održana treća zajednička śednica Odbora za međunarodne odnose i iseljenike i Odbora za evropske integracije

Odbor za međunarodne odnose i iseljenike

Održana treća zajednička śednica Odbora za međunarodne odnose i iseljenike i Odbora za evropske integracije

Razmotren Izvještaj o radu Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija u 2013. godini
Održana 74. śednica Zakonodavnog odbora

Zakonodavni odbor

Održana 74. śednica Zakonodavnog odbora

Razmotreno nekoliko predloga zakona
Održana  65. śednica Odbora za ekonomiju, finasije i budžet

Odbor za ekonomiju, finansije i budžet

Održana 65. śednica Odbora za ekonomiju, finasije i budžet

Podržana dva predloga zakona
Održan sastanak predstavnika Odbora za ljudska prava i slobode sa šefom Predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori

Odbor za ljudska prava i slobode

Održan sastanak predstavnika Odbora za ljudska prava i slobode sa šefom Predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori

Predśednik Odbora za ljudska prava i slobode, dr Halil Duković i zamjenica predśednika Odbora, dr Ljiljana Đurašković održali su danas sastanak sa šefom Predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori, Benjaminom Perksom.
Održan sastanak predśedavajućih parlamentarnih odbora za evropske poslove parlamenata Evropske unije u Rimu

Odbor za evropske integracije

Održan sastanak predśedavajućih parlamentarnih odbora za evropske poslove parlamenata Evropske unije u Rimu

U okviru parlamentarne dimenzije italijanskog predśedavanja Evropskom unijom u Rimu je 17. i 18. jula 2014. godine, održan sastanak predśedavajućih parlamentarnih odbora za evropske poslove parlamenata Evropske unije, na kojem je učestvovala i  delegacija Skupštine Crne…
Susret predśednice Odbora za rodnu ravnopravnost Nade Drobnjak sa generalnom direktorkom UNESCO-a Irinom Bokovom

Odbor za rodnu ravnopravnost

Susret predśednice Odbora za rodnu ravnopravnost Nade Drobnjak sa generalnom direktorkom UNESCO-a Irinom Bokovom

Predśednica Odbora za rodnu ravnopravnost Nada Drobnjak, sastaće se danas u 18 sati i 30 minuta na Vili “Gorica,” sa generalnom direktorkom UNESCO-a Irinom Bokovom, koja boravi u službenoj pośeti Crnoj Gori.
Održana 52. śednica Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje

Odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje

Održana 52. śednica Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje

Na śednici je analizirana potošnja ljekova u Crnoj Gori
Održana osamnaesta śednica Odbora za antikorupciju

Odbor za antikorupciju

Održana osamnaesta śednica Odbora za antikorupciju

Odbor razmotrio dva nacrta zakona
Održana 64. śednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Odbor za ekonomiju, finansije i budžet

Održana 64. śednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Podržan Izvještaj o stanju energetskog sektora Crne Gore za 2013. godinu i donesene Odluka o održavanju kontrolnog saslušanja
Predstavnici Odbora za ljudska prava i slobode sastaće se sa šefom Predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori

Odbor za ljudska prava i slobode

Predstavnici Odbora za ljudska prava i slobode sastaće se sa šefom Predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori

Predśednik Odbora za ljudska prava i slobode dr Halil Duković i zamjenica predśednika Odbora dr Ljiljana Đurašković održaće sastanak sa šefom Predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori, Benjaminom Perksom.
Održana 34. śednica Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport

Odbor za prosvjetu, nauku, kulturu i sport

Održana 34. śednica Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport

Na danas održanoj 34. śednici Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport razmotreni su:
Održana 56. śednica Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu

Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu

Održana 56. śednica Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu

Razmotrene dvije tačke dnevnog reda
Održana 73. śednica Zakonodavnog odbora

Zakonodavni odbor

Održana 73. śednica Zakonodavnog odbora

Odbor razmotrio i pozitivno se izjasnio o 3 amandmana