Skupština Crne Gore

Nastavljena četvrta śednica drugog redovnog zasijedanja Skupštine Crne Gore u 2014. godini

Nastavljena rasprava o Predlogu zakona o autoputu Bar - Boljare

Održana šesta - posebna śednica i nastavak četvrte śednice drugog redovnog zasijedanja u 2014. godini

Premijerski sat i nastavak rasprave o Predlogu zakona o autoputu Bar-Boljare

Posljednje aktuelnosti

  1. Aktivnosti radnih tijela
  2. Śednice radnih tijela
63. śednica Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje

Odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje

63. śednica Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje

Śednica će biti posvećena slobodi kretanja radne snage između zemalja Dejtonskog sporazuma, uz korišćenje iskustava iz nordijskog modela saradnje
Održana 35. śednica Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje

Odbor za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje

Održana 35. śednica Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje

Podržana dva predloga zakona  
Održana 35. śednica Odbora za međunarodne odnose i iseljenike

Odbor za međunarodne odnose i iseljenike

Održana 35. śednica Odbora za međunarodne odnose i iseljenike

Odbor dao pozitivno mišljenje o g-dinu Predragu Mitroviću, kandidatu za mjesto ambasadora Crne Gore u Republici Makedoniji na rezidentnoj osnovi sa sjedištem u Skoplju
Predśednica Odbora za rodnu ravnopravnost prisustvovala okruglom stolu - Nasilje u porodici u romskoj i egipćanskoj zajednici u Crnoj Gori

Odbor za rodnu ravnopravnost

Predśednica Odbora za rodnu ravnopravnost prisustvovala okruglom stolu - Nasilje u porodici u romskoj i egipćanskoj zajednici u Crnoj Gori

Predśednica Odbora za rodnu ravnopravnost Nada Drobnjak, prisustvovala je okruglom stolu organizovanom povodom predstavljanja rezultata istraživanja objavljenih u publikaciji „Nasilje u porodici u romskoj i egipćanskoj zajednici u Crnoj Gori“.
Predśednica Odbora za rodnu ravnopravnost učestvovala u radu okruglog stola - Uspostavljanje efikasnog sistema prevencije i zaštite djece i mladih od nasilja u porodici i obrazovnim institucijama

Odbor za rodnu ravnopravnost

Predśednica Odbora za rodnu ravnopravnost učestvovala u radu okruglog stola - Uspostavljanje efikasnog sistema prevencije i zaštite djece i mladih od nasilja u porodici i obrazovnim institucijama

Predśednica Odbora za rodnu ravnopravnost Nada Drobnjak, učestvovala je danas  u radu okruglog stola na temu „Uspostavljanje efikasnog sistema prevencije i zaštite djece i mladih od nasilja u porodici i obrazovnim institucijama“.
Održana 36. śednica Odbora za rodnu ravnopravnost

Odbor za rodnu ravnopravnost

Održana 36. śednica Odbora za rodnu ravnopravnost

Predstavljeno Mišljenje o uticaju potvrđene Konvencije Savjeta Evrope o sprječavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici na zakonske propise u Crnoj Gori
Održana 90. śednica Zakonodavnog odbora

Zakonodavni odbor

Održana 90. śednica Zakonodavnog odbora

Odbor razmotrio šest predloga zakona
Predstavnici Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje učestvovali na Sastanku odbora specijalizovanih za zapošljavanje, istraživanje i inovacije u Rimu

Odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje

Predstavnici Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje učestvovali na Sastanku odbora specijalizovanih za zapošljavanje, istraživanje i inovacije u Rimu

Tokom dvodnevnog sastanka učesnici razgovarali o temama koje se tiču unapređenja stanja na tržištu rada i polju inovacija
Poslanici Šabović i Gegaj učestvovali u Tirani na Zajedničkoj konferenciji “Osnovna prava, nediskriminacija i zaštita ranjivih grupa, uključujući LGBT populaciju”

Odbor za ljudska prava i slobode

Poslanici Šabović i Gegaj učestvovali u Tirani na Zajedničkoj konferenciji “Osnovna prava, nediskriminacija i zaštita ranjivih grupa, uključujući LGBT populaciju”

Delegacija Skupštine Crne Gore u sastavu Husnija Šabović, član Odbora za ljudska prava i slobode i Nikola Gegaj, član Odbora za rodnu ravnopravnost učestvovala je na Zajedničkoj konferenciji “Osnovna prava, nediskriminacija i zaštita ranjivih grupa, uključujući…
Interparlamentarna konferencija u Beogradu - drugi dan

Odbor za ljudska prava i slobode

Interparlamentarna konferencija u Beogradu - drugi dan

Poslanici doc. dr Srđa Popović i prim. dr Izet Bralić, članovi Odbora za ljudska prava i slobode, učestvovali su na dvodnevnoj Interparlamentarnoj konferenciji „Građansko zastupanje i političko učešće nacionalnih i etničkih manjina“, održanoj u Beogradu, 20.…
Održana 38. śednica Odbora za rodnu ravnopravnost

Odbor za rodnu ravnopravnost

Održana 38. śednica Odbora za rodnu ravnopravnost

Tema - Umrežavanje žena u političkim partijama/politici
Održan sastanak članova Odbora za evropske integracije sa Johanesom Hanom

Odbor za evropske integracije

Održan sastanak članova Odbora za evropske integracije sa Johanesom Hanom

Istaknuta važnost  uspostavljanja vladavine prava i stimulisanja ekonomskog razvoja kao međusobno zavisnih i uslovljenih procesa
Članovi Odbora za ljudska prava i slobode na Interparlamentarnoj konferenciji u Beogradu – prvi dan

Odbor za ljudska prava i slobode

Članovi Odbora za ljudska prava i slobode na Interparlamentarnoj konferenciji u Beogradu – prvi dan

Poslanici doc. dr Srđa Popović i prim. dr Izet Bralić, članovi Odbora za ljudska prava i slobode učestvuju na dvodnevnoj Interparlamentarnoj konferenciji „Građansko zastupanje i političko učešće nacionalnih i etničkih manjina“ koja se održava u Beogradu,…
Održana 45. śednica Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport

Odbor za prosvjetu, nauku, kulturu i sport

Održana 45. śednica Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport

Razmatrana dva amandmana, aktuelna situacija na Univerzitetu Crne Gore i stanje u školstvu
Završena  82. śednica Odbora za ekonomiju, finasije i budžet

Odbor za ekonomiju, finansije i budžet

Završena 82. śednica Odbora za ekonomiju, finasije i budžet

Odbor podržao Predlog zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za 2013. godinu i predložio zaključke Skupštini
Održana 69. śednica Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu

Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu

Održana 69. śednica Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu

Razmotrena dva predloga zakona
Sastanak članova Odbora za evropske integracije sa Johanesom Hanom

Odbor za evropske integracije

Sastanak članova Odbora za evropske integracije sa Johanesom Hanom

Plava sala, 21.novembra, u 8.45 sati
Učešće članova Odbora za ljudska prava i slobode na Interparlamentarnoj konferenciji u Beogradu

Odbor za ljudska prava i slobode

Učešće članova Odbora za ljudska prava i slobode na Interparlamentarnoj konferenciji u Beogradu

Članovi Odbora za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore, poslanici doc. dr Srđa Popović i dr Izet Bralić učestvovaće na Interparlamentarnoj konferenciji „Građansko zastupanje i političko učešće nacionalnih i etničkih manjina“ koja će se, u…
Poslanici Šabović i Gegaj na Zajedničkoj konferenciji  u Tirani

Odbor za ljudska prava i slobode

Poslanici Šabović i Gegaj na Zajedničkoj konferenciji u Tirani

Tema - Osnovna prava, nediskriminacija i zaštita ranjivih grupa, uključujući LGBT populaciju
Odrzana 24. śednica Odbora za antikorupciju

Odbor za antikorupciju

Odrzana 24. śednica Odbora za antikorupciju

Razmotrena dva predloga zakona
Održana osma śednica Radne grupe za izradu etičkog kodeksa poslanika

Radna grupa

Održana osma śednica Radne grupe za izradu etičkog kodeksa poslanika

Na danas održanoj śednici Radne grupe, okončan je rad na Radnoj verziji etičkog kodeksa poslanika.
Započeta 82. śednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Odbor za ekonomiju, finansije i budžet

Započeta 82. śednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Odbor je otvorio 82. śedncu i započeo raspravu o Predlogu zakona o Završnom računu budžeta Crne Gore za 2013. godinu sa Izvještajem Državne revizorske institucije o reviziji Predloga zakona o Završnom računu budžeta Crne Gore za…
Održana 81. śednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Odbor za ekonomiju, finansije i budžet

Održana 81. śednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Razmotrena realizacija skupštinskih zaključaka