Skupština Crne Gore

Prva śednica prvog redovnog zasijedanja u 2015. godini

Prva śednica prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2015. godini biće održana u zgradi Skupštine Prijestonice Cetinje, u utorak, 17 marta, sa početkom u 12.00 sati

  1. Aktivnosti radnih tijela
  2. Śednice radnih tijela
Zakonodavni odbor održao 108. śednicu

Zakonodavni odbor

Zakonodavni odbor održao 108. śednicu

Članovi Odbora su razmotrili i pozitivno se izjasnili o amandmanu koji su podnijeli poslanici Zoran Jelić, Zorica Kovačević, Marta Šćepanović i Ljerka Dragičević i amandmanu koji je podnio poslanik Janko Vučinić na Predlog zakona o dopuni…
Održan sastanak predśednika Odbora za ekonomiju, finansije i budžet sa predstavnicima SIGMA-e

Odbor za ekonomiju, finansije i budžet

Održan sastanak predśednika Odbora za ekonomiju, finansije i budžet sa predstavnicima SIGMA-e

Predśednik Odbora za ekonomiju, finansije i budžet Skupštine Crne Gore, Aleksandar Damjanović, sastao se danas  sa predstavnicima SIGMA-e - Mr. Klas Klaas i Ms. Bianca Breteche, povodom prikupljanja podataka potrebnih za pripremu izvještaja o primjeni principa…
Završena 46. śednica Odbora za ljudska prava i slobode

Odbor za ljudska prava i slobode

Završena 46. śednica Odbora za ljudska prava i slobode

Odbor za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore na danas održanom nastavku 46. śednice nije razmotrio amandmane (35) na Predlog zakona o izboru, upotrebi i javnom isticanju nacionalnih simbola, jer je ovlašćeni predstavnik predlagača, ministar…
Zakonodavni odbor održao 107. śednicu

Zakonodavni odbor

Zakonodavni odbor održao 107. śednicu

Odbor razmotrio nekoliko amandmana
Održana 36. śednica Odbora za bezbjednost i odbranu

Odbor za bezbjednost i odbranu

Održana 36. śednica Odbora za bezbjednost i odbranu

Razmotreni amandmani na Predlog zakona o oružju.
Počela 46. śednica Odbora za ljudska prava i slobode

Odbor za ljudska prava i slobode

Počela 46. śednica Odbora za ljudska prava i slobode

Odbor razmotrio nekoliko amandmana
Održana 80. śednica Odbora za politički sistem,  pravosuđe i upravu

Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu

Održana 80. śednica Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu

Razmotreni amandmani na dva predloga zakona
Održana 92. śednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Odbor za ekonomiju, finansije i budžet

Održana 92. śednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Podržan Predlog zakona o stečaju i likvidaciji društva za osiguranje
Sastanak predśednika Odbora za ekonomiju, finansije i budžet sa predstavnicima SIGMA-e

Odbor za ekonomiju, finansije i budžet

Sastanak predśednika Odbora za ekonomiju, finansije i budžet sa predstavnicima SIGMA-e

Predśednik Odbora za ekonomiju, finansije i budžet Skupštine Crne Gore, Aleksandar Damjanović, sastaće se sa Ms. Bianca Breteche i Mr. Klas Klaas  predstavnicima SIGMA-e, povodom prikupljanja podataka potrebnih za pripremu izvještaja o primjeni principa javne uprave…