Skupština Crne Gore

Susret Krivokapić - Pelosi

Predśednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić se tokom pośete SAD susreo sa liderom Demokratske stranke u Predstavničkom domu i bivšom predśednicom Predstavničkog doma američkog Kongresa Nensi Pelosi.

Predśednik Skupštine tokom pośete Vašigtonu imao niz bilteralnih susreta u Stejt dipartmentu i Kongresu SAD

Predśednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić se u Stejt dipartmentu susreo sa pomoćnicom državnog sekretara SAD za Evropu i Evroaziju Viktorijom Nuland.

Krivokapić boravi u zvaničnoj pośeti SAD

Predśednik Skupštine Crne Gore i počasni predśednik Parlamentarne skupštine OEBS Ranko Krivokapić boravi u zvaničnoj pośeti Sjedinjenim Američkim državama.

Posljednje aktuelnosti

  1. Aktivnosti radnih tijela
  2. Śednice radnih tijela
Predśednik Odbora za evropske integracije učestvovao na javnoj debati o pregovaračkom poglavlju 3 – Pravo osnivanja preduzeća i sloboda pružanja usluga

Odbor za evropske integracije

Predśednik Odbora za evropske integracije učestvovao na javnoj debati o pregovaračkom poglavlju 3 – Pravo osnivanja preduzeća i sloboda pružanja usluga

Pregovori u poglavlju 3 zahtijevaju značajne zakonodavne i institucionalne reforme.
Održana 39. śednica Administrativnog odbora

Administrativni odbor

Održana 39. śednica Administrativnog odbora

Odbor je utvrdio predloge  kandidata za sastav Državne izborne komisije.
Održana šesnaesta śednica Komisije za praćenje i kontrolu postupka privatizacije

Komisija za praćenje i kontrolu postupka privatizacije

Održana šesnaesta śednica Komisije za praćenje i kontrolu postupka privatizacije

 Dnevni red današnje śednice proširen je tačkom- razmatranje aktuelne situacije u „Montavar-metalac“ DOO - Nikšić.
Održana 57. śednica Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje

Odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje

Održana 57. śednica Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje

Na śednici razmotrena aktuelna situacija u ,,Montavaru-Metalac'' iz Nikšića
Održana 28. śednica Odbora za evropske integracije

Odbor za evropske integracije

Održana 28. śednica Odbora za evropske integracije

Na śednici podržan Prilog Izvještaju Evropske komisije o napretku Crne Gore za 2014. godinu za period 1. april – 1. septembar 2014. godine, a predstavljeni su i Prvi i Drugi kvartalni izvještaj o ukupnim aktivnostima u…
Održana 55. śednica Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje

Odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje

Održana 55. śednica Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje

Odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje Skupštine Crne Gore održao je śednicu koju je posvetio bolesti virusa ebole.
Održana 34. śednica Odbora za međunarodne odnose i iseljenike

Odbor za međunarodne odnose i iseljenike

Održana 34. śednica Odbora za međunarodne odnose i iseljenike

Odbor dao pozitivno mišljenje o dva predloga zakona
Završena 26. śednica Odbora za bezbjednost i odbranu

Odbor za bezbjednost i odbranu

Završena 26. śednica Odbora za bezbjednost i odbranu

Na danas održanom nastavku 26. śednice, Odbor za bezbjednost i odbranu razmotrio je Izvještaj o stanju sistema zaštite i spašavanja u Crnoj Gori za 2013. godinu.
Na Jahorini održan parlamentarni multilateralni sastanak odbora za evropske integracije država Zapadnog Balkana

Odbor za evropske integracije

Na Jahorini održan parlamentarni multilateralni sastanak odbora za evropske integracije država Zapadnog Balkana

Na sastanku je bilo riječi o nadzornim aktivnostima odbora za evropske integracije u pogledu trošenja IPA fondova, ciljevima i strukturi IPA II finansijskog okvira za 2014-2020. godinu, kao i o saradnji sa COSAP inicijativom
Susret Drobnjak – Nuhodžić - Hrebičkova

Odbor za bezbjednost i odbranu

Susret Drobnjak – Nuhodžić - Hrebičkova

Predśednica Odbora za rodnu ravnopravnost Nada Drobnjak i predśednik Odbora za bezbjednost i odbranu Mevludin Nuhodžić održali su danas u Podgorici radni sastanak sa šeficom Misije OEBS-a u Crnoj Gori ambasadorkom Janinom Hrebičkovom.
Javni poziv za imenovanje jednog člana Senata Državne revizorske institucije

Odbor za ekonomiju, finansije i budžet

Javni poziv za imenovanje jednog člana Senata Državne revizorske institucije

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava:
Predśednica Odbora za rodnu ravnopravnost Nada Drobnjak učestvovala na Konferenciji “Selektivni abortusi u Crnoj Gori“

Odbor za rodnu ravnopravnost

Predśednica Odbora za rodnu ravnopravnost Nada Drobnjak učestvovala na Konferenciji “Selektivni abortusi u Crnoj Gori“

Predśednica Odbora bila uvodna panelistkinja na ovoj konferenciji
Održana 31. śednica Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje

Odbor za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje

Održana 31. śednica Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje

Podržan  Predlog zakona  o izmjenama i dopunama Zakona o turističkim organizacijama
Održana 69. śednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Odbor za ekonomiju, finansije i budžet

Održana 69. śednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Održano kontrolno saslušanje
Održana 68. śednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Odbor za ekonomiju, finansije i budžet

Održana 68. śednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Na danas održanoj 68. śednici, Odbor je dao saglasnost na izbor međunarodno priznatog nezavisnog spoljnjeg revizora finansijskih izvještaja Centralne banke Crne Gore.
Održana druga śednica Radne grupe

Radna grupa

Održana druga śednica Radne grupe

Razmatrana pitanja metodološkog karaktera i određeni članovi podgrupe
Zakonodavni odbor održao  77. śednicu

Zakonodavni odbor

Zakonodavni odbor održao 77. śednicu

Odbor razmotrio nekoliko predloga zakona
Delegacija Odbora za evropske integracije učestvovaće na regionalnom multilateralnom sastanku na Jahorini

Odbor za evropske integracije

Delegacija Odbora za evropske integracije učestvovaće na regionalnom multilateralnom sastanku na Jahorini

Sastanak organizuju Vestminsterska fondacija za demokratiju i Mreža parlamentarnih odbora za ekonomiju, finansije i evropske integracije država Zapadnog Balkana
Završena Interparlamentarna konferencija: „Izazovi održivog turizma: Promocija kulturnog nasljeđa i zaštita životne sredine“

Odbor za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje

Završena Interparlamentarna konferencija: „Izazovi održivog turizma: Promocija kulturnog nasljeđa i zaštita životne sredine“

Konferenciji koja je održana u Republici Hrvatskoj prisustvovao je dr Predrag Sekulić, predśednik Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje
JU Kakaritska gora obilježila šest godina postojanja

Odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje

JU Kakaritska gora obilježila šest godina postojanja

Stručna služba Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje prisustvovala je obilježavanju šest godina trajanja i rada Javne ustanove za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci u Podgorici.
Poslanik Koča Pavlović učestvovao na Konferenciji „Dobro društvo i antikorupcija“

Odbor za antikorupciju

Poslanik Koča Pavlović učestvovao na Konferenciji „Dobro društvo i antikorupcija“

Član Odbora za antikorupciju, Koča Pavlović, govorio je na Konferenciji „Dobro društvo i antikorupcija“ koja je održana u Bukureštu 9. septembra 2014. godine.
Interparlamentarna konferencija:„Izazovi održivog turizma: Promocija kulturnog nasljeđa i zaštita životne sredine“

Odbor za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje

Interparlamentarna konferencija:„Izazovi održivog turizma: Promocija kulturnog nasljeđa i zaštita životne sredine“

Predśednik Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje, dr Predrag Sekulić, učestvuje na Interparlamentarnoj konferenciji: „Izazovi održivog turizma: Promocija kulturnog nasljeđa i zaštita životne sredine“, kojom se afirmišu principi održivog razvoja u turizmu, životnoj sredini…
Predśednica Odbora za rodnu ravnopravnost prisustvovala predstavljanju realizovanih aktivnosti u okviru projekta „Pravo osoba s invaliditetom na roditeljstvo“

Odbor za rodnu ravnopravnost

Predśednica Odbora za rodnu ravnopravnost prisustvovala predstavljanju realizovanih aktivnosti u okviru projekta „Pravo osoba s invaliditetom na roditeljstvo“

Projekat se finansira iz Evropskog instrumenta za demokratiju i ljudska prava 2013 (EIDHR)
Završena 27. śednica Odbora za evropske integracije

Odbor za evropske integracije

Završena 27. śednica Odbora za evropske integracije

Jednoglasno donijet predlog za izmjenu nacrta pregovaračkih pozicija Crne Gore za poglavlja 3 – Pravo osnivanja preduzeća i sloboda pružanja usluga i 14 – Saobraćajna politika