Aktivnosti radnih tijela

februar 20, 2017

Održana sedma sjednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Usvojen Izvještaj o radu Odbora za 2016. godinu i Plan rada Odbora za 2017. godinu