Skupština Crne Gore

Četvrta - posebna śednica prvog redovnog zasijedanja u 2015. godini

Četvrta - posebna śednica prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2015. godini biće održana u petak 24. aprila, sa početkom u 12.00 sati

  1. Aktivnosti radnih tijela
  2. Śednice radnih tijela
Predśednik Odbora za ljudska prava i slobode dr Halil Duković i zamjenica predśednika Odbora dr Ljiljana Đurašković učestvovali su na Panel diskusiji na temu “Etika poslanika: od standarda do prakse”

Odbor za ljudska prava i slobode

Predśednik Odbora za ljudska prava i slobode dr Halil Duković i zamjenica predśednika Odbora dr Ljiljana Đurašković učestvovali su na Panel diskusiji na temu “Etika poslanika: od standarda do prakse”

Organizator diskusije: NVO Institut alternativa, u okviru projekta “Analitički monitoring kontrolne funkcije Skupštine”, uz podršku Fondacije Institut za otvoreno društvo iz Budimpešte
Završena pośeta Odbora za evropske integracije Kraljevini Holandiji

Odbor za evropske integracije

Završena pośeta Odbora za evropske integracije Kraljevini Holandiji

Članovi Odbora se bliže upoznali sa nadležnostima i funkcionisanjem Europola
Delegacija Odbora za međunarodne odnose i iseljenike prisustvovala 6. sastanku predśednika odbora za spoljne poslove parlamenata Jugoistočne Evrope

Odbor za međunarodne odnose i iseljenike

Delegacija Odbora za međunarodne odnose i iseljenike prisustvovala 6. sastanku predśednika odbora za spoljne poslove parlamenata Jugoistočne Evrope

Tema sastanka bila je regionalna saradnja i saradnja nacionalnih delegacija u međunarodnim parlamentarnim organizacijama
Pośeta Odbora za evropske integracije Kraljevini Holandiji – prvi dan

Odbor za evropske integracije

Pośeta Odbora za evropske integracije Kraljevini Holandiji – prvi dan

U pogledu proširenja Evropske unije, Holandija ostaje posvećena ovom procesu, uz princip stroge ali pravične politike
Predśednik Odbora za ekonomiju, finansije i budžet učestvovaće na panel diskusiji „Etika poslanika: od standarda do prakse“

Odbor za ekonomiju, finansije i budžet

Predśednik Odbora za ekonomiju, finansije i budžet učestvovaće na panel diskusiji „Etika poslanika: od standarda do prakse“

Panel diskusiju organizuje NVO – Institut alternativa, kao dio projekta „Analitički monitoring kontrolne funkcije Skupštine Crne Gore“
Održana 53. śednica Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport

Odbor za prosvjetu, nauku, kulturu i sport

Održana 53. śednica Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport

Odbor razmotrio dva predloga zakona
Održan sastanak članova Odbora za međunarodne odnose i iseljenike sa članovima Odbora za evropske poslove Skupštine Republike Portugal

Odbor za međunarodne odnose i iseljenike

Održan sastanak članova Odbora za međunarodne odnose i iseljenike sa članovima Odbora za evropske poslove Skupštine Republike Portugal

Istaknuta podrška evropskim i evroatlantskim integracijama    
Održan sastanak članova Odbora za evropske integracije sa parlamentarnom delegacijom Republike Portugala

Odbor za evropske integracije

Održan sastanak članova Odbora za evropske integracije sa parlamentarnom delegacijom Republike Portugala

Istaknuta uloga Odbora u procesu pregovora sa naglaskom na aktuelna pitanja u procesu integracija Crne Gore