Skupština Crne Gore

Sedma śednica prvog redovnog zasijedanja Skupštine Crne Gore u 2015. godini

Sedma śednica prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2015. godini, održaće se u četvrtak, 4. juna, sa početkom u 11.00 sati.

Nastavljene peta i šesta - posebna śednica prvog redovnog zasijedanja Skupštine Crne Gore u 2015. godini

Petog dana pete śednice prvog redovnog zasijedanja Skupštine Crne Gore u 2015. godini, usvojeni su: Predlog zakona o izmjenama Zakona o Sudskom savjetu i sudijama i Predlog zakona o izmjeni Zakona o strancima.

  1. Aktivnosti radnih tijela
  2. Śednice radnih tijela
Sastanak predśednika Odbora za ekonomiju, finansije i budžet sa predstavnicima SIGMA-e i članom Senata Državne revizorske institucije

Odbor za ekonomiju, finansije i budžet

Sastanak predśednika Odbora za ekonomiju, finansije i budžet sa predstavnicima SIGMA-e i članom Senata Državne revizorske institucije

Tema sastanka: „Ocjena kriterijuma fiskalne odgovornosti i doprinos fiskalnoj odgovornosti“
Održana 45. śednica Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje

Odbor za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje

Održana 45. śednica Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje

Razmotrena realizacija Zaključaka Skupštine Crne Gore, koji se odnose na stanje životne sredine u Pljevljima
Zakonodavni odbor održao 121. śednicu

Zakonodavni odbor

Zakonodavni odbor održao 121. śednicu

Odbor razmotrio nekoliko predloga zakona
Završena 93. śednica Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje

Odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje

Završena 93. śednica Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje

Odbor razmotrio tri predloga zakona i Izvještaj sa kontrolnog saslušanja, održanog povodom aktuelne situacije u nikšićkoj željezari „Toščelik“
Održana 56. śednica Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport

Odbor za prosvjetu, nauku, kulturu i sport

Održana 56. śednica Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport

Odbor razmotrio inicijativu vezanu za studente upisane po sistemu studiranja koji je važio prije potpisivanja Bolonjske deklaracije
Održana 50. śednica Odbora za rodnu ravnopravnost

Odbor za rodnu ravnopravnost

Održana 50. śednica Odbora za rodnu ravnopravnost

Odbor je na danas održanoj śednici razmotrio Izvještaj o sprovođenju Plana aktivnosti za postizanje rodne ravnopravnosti (PAPRR 2013-2017) za 2014. godinu, sa Programom sprovođenja PAPRR-a za period 2015-2016.godinu.
Održana 90. śednica Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu

Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu

Održana 90. śednica Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu

Razmotrene dvije tačke dnevnog reda
Održan nastavak 53. śednice Administrativnog odbora

Administrativni odbor

Održan nastavak 53. śednice Administrativnog odbora

Odbor donio Odluku o dopunama Odluke o utvrđivanju visine, načina i postupka namjenske potrošnje sredstava opredjeljenih klubovima poslanika za angažovanje sekretara i stručnih konsultanata klubova
Održana 50. śednice Odbora za ljudska prava i slobode

Odbor za ljudska prava i slobode

Održana 50. śednice Odbora za ljudska prava i slobode

Odbor za ljudska prava i slobode održao je danas 50. śednicu na temu “Važnost ulaganja u predškolsko obrazovanje za svu djecu u Crnoj Gori”, organizovanu u saradnji sa Predstavništvom UNICEF-a u Crnoj Gori.
Održan sastanak članova Odbora za bezbjednost i odbranu sa potpredsjednikom Parlamenta Republike Poljske Jerzy Wenderlich-om

Odbor za bezbjednost i odbranu

Održan sastanak članova Odbora za bezbjednost i odbranu sa potpredsjednikom Parlamenta Republike Poljske Jerzy Wenderlich-om

Predśednik Odbora za bezbjednost i odbranu Mevludin Nuhodžić, zamjenica predśednika Odbora Snežana Jonica i članovi Luiđ Škrelja, Velizar Kaluđerović i Darko Pajović sastali su se danas sa potpredśednikom Parlamenta Republike Poljske, Jerzy Wenderlich-om. Sastanku su, takođe,…