Skupština Crne Gore

Druga śednica prvog redovnog zasijedanja u 2015. godini

Druga śednica prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2015. godini biće održana u zgradi Skupštine Crne Gore u srijedu,18. marta, sa početkom u 11.00 sati

Prva śednica prvog redovnog zasijedanja u 2015. godini

Prva śednica prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2015. godini biće održana u zgradi Skupštine Prijestonice Cetinje, u utorak, 17 marta, sa početkom u 12.00 sati

  1. Aktivnosti radnih tijela
  2. Śednice radnih tijela
Održan sastanak Odbora za ekonomiju, finansije i budžet sa predstavnicima Ekspertske misije za sektor budžetske podrške

Odbor za ekonomiju, finansije i budžet

Održan sastanak Odbora za ekonomiju, finansije i budžet sa predstavnicima Ekspertske misije za sektor budžetske podrške

Utvrđivanja prve procjene upravljanja javnim finansijama i makroekonomske stabilnosti
Održana 82. śednica Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu

Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu

Održana 82. śednica Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu

Razmotreno više akata i inicijativa.
Odbor za rodnu ravnopravnost Skupštine Crne Gore, održaće četvrto zasijedanje „Ženskog parlamenta“

Odbor za rodnu ravnopravnost

Odbor za rodnu ravnopravnost Skupštine Crne Gore, održaće četvrto zasijedanje „Ženskog parlamenta“

Petak 6. marta 2015. godine, sa početkom u 11 sati.
Član Odbora za bezbjednost i odbranu Luiđ Ljubo Škrelja učestvovaće danas na okruglom stolu na temu „Rizici od korupcije u sektoru odbrane“

Odbor za bezbjednost i odbranu

Član Odbora za bezbjednost i odbranu Luiđ Ljubo Škrelja učestvovaće danas na okruglom stolu na temu „Rizici od korupcije u sektoru odbrane“

Okrugli sto će biti održan u prostorijama PR Centra, sa početkom u 11:00 sati.
Održana Javna tribina Odbora za ljudska prava i slobode na temu: “Prava  djeteta-hraniteljstvo”

Odbor za ljudska prava i slobode

Održana Javna tribina Odbora za ljudska prava i slobode na temu: “Prava djeteta-hraniteljstvo”

Odbor je posjetio Dječiji dom “Mladost” u Bijeloj i Specijalnu bolnicu za psihijatriju “Dobrota” u Kotoru.
Održana zajednička śednica Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport i Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje

Odbor za prosvjetu, nauku, kulturu i sport

Održana zajednička śednica Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport i Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje

Tema: Značaj ulaganja u rano obrazovanje djece.