Skupština Crne Gore

Susret Krivokapić - Pinotti

Predśednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić primiće śutra Nj.E. Robertu Pinotti, ministarku odbrane Republike Italije.       

Susret Krivokapić - Pelosi

Predśednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić se tokom pośete SAD susreo sa liderom Demokratske stranke u Predstavničkom domu i bivšom predśednicom Predstavničkog doma američkog Kongresa Nensi Pelosi.

Posljednje aktuelnosti

  1. Aktivnosti radnih tijela
  2. Śednice radnih tijela
Održana 59. śednica Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu

Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu

Održana 59. śednica Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu

Na 59. śednici Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu održano je Konsultativno saslušanje kandidata sa Liste kandidata koji ispunjavaju zakonske uslove za izbor Vrhovnog državnog tužioca Crne Gore.
Seminar: Konsenzus u donošenju odluka - strategija ili zastoj, Rakitje, Republika Hrvatska

Odbor za bezbjednost i odbranu

Seminar: Konsenzus u donošenju odluka - strategija ili zastoj, Rakitje, Republika Hrvatska

Učestvuje član Odbora za bezbjednost i odbranu Luiđ Ljubo Škrelja
Održana 56. śednica Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje

Odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje

Održana 56. śednica Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje

Na danas održanoj 56. śednici Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje, analizirana su dosadašnja iskustva u radu Javne ustanove za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica.
Radna grupa održala treću śednicu

Radna grupa

Radna grupa održala treću śednicu

Razmatran Predlog odluke o obrazovanju privremenog odbora
Održana 70. śednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Odbor za ekonomiju, finansije i budžet

Održana 70. śednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Podržan Izvještaj  o radu Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki za 2013. godinu
Održana 78. śednica Zakonodavnog odbora

Zakonodavni odbor

Održana 78. śednica Zakonodavnog odbora

Odbor razmotrio nekoliko predloga zakona
Predśednik Odbora za evropske integracije učestvovao na javnoj debati o pregovaračkom poglavlju 3 – Pravo osnivanja preduzeća i sloboda pružanja usluga

Odbor za evropske integracije

Predśednik Odbora za evropske integracije učestvovao na javnoj debati o pregovaračkom poglavlju 3 – Pravo osnivanja preduzeća i sloboda pružanja usluga

Pregovori u poglavlju 3 zahtijevaju značajne zakonodavne i institucionalne reforme
Održana 39. śednica Administrativnog odbora

Administrativni odbor

Održana 39. śednica Administrativnog odbora

Odbor utvrdio predloge  kandidata za sastav Državne izborne komisije
Održana šesnaesta śednica Komisije za praćenje i kontrolu postupka privatizacije

Komisija za praćenje i kontrolu postupka privatizacije

Održana šesnaesta śednica Komisije za praćenje i kontrolu postupka privatizacije

 Dnevni red današnje śednice proširen je tačkom - razmatranje aktuelne situacije u „Montavar-metalac“ DOO - Nikšić.
Održana 57. śednica Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje

Odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje

Održana 57. śednica Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje

Na śednici razmotrena aktuelna situacija u ,,Montavaru-Metalac'' iz Nikšića
Održana 28. śednica Odbora za evropske integracije

Odbor za evropske integracije

Održana 28. śednica Odbora za evropske integracije

Na śednici podržan Prilog Izvještaju Evropske komisije o napretku Crne Gore za 2014. godinu za period 1. april – 1. septembar 2014. godine, a predstavljeni su i Prvi i Drugi kvartalni izvještaj o ukupnim aktivnostima u…
Održana 55. śednica Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje

Odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje

Održana 55. śednica Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje

Odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje Skupštine Crne Gore održao je śednicu koju je posvetio bolesti virusa ebole.
Održana 34. śednica Odbora za međunarodne odnose i iseljenike

Odbor za međunarodne odnose i iseljenike

Održana 34. śednica Odbora za međunarodne odnose i iseljenike

Odbor dao pozitivno mišljenje o dva predloga zakona
Završena 26. śednica Odbora za bezbjednost i odbranu

Odbor za bezbjednost i odbranu

Završena 26. śednica Odbora za bezbjednost i odbranu

Na danas održanom nastavku 26. śednice, Odbor za bezbjednost i odbranu razmotrio je Izvještaj o stanju sistema zaštite i spašavanja u Crnoj Gori za 2013. godinu.
Na Jahorini održan parlamentarni multilateralni sastanak odbora za evropske integracije država Zapadnog Balkana

Odbor za evropske integracije

Na Jahorini održan parlamentarni multilateralni sastanak odbora za evropske integracije država Zapadnog Balkana

Na sastanku je bilo riječi o nadzornim aktivnostima odbora za evropske integracije u pogledu trošenja IPA fondova, ciljevima i strukturi IPA II finansijskog okvira za 2014-2020. godinu, kao i o saradnji sa COSAP inicijativom
Susret Drobnjak – Nuhodžić - Hrebičkova

Odbor za bezbjednost i odbranu

Susret Drobnjak – Nuhodžić - Hrebičkova

Predśednica Odbora za rodnu ravnopravnost Nada Drobnjak i predśednik Odbora za bezbjednost i odbranu Mevludin Nuhodžić održali su danas u Podgorici radni sastanak sa šeficom Misije OEBS-a u Crnoj Gori ambasadorkom Janinom Hrebičkovom.
Javni poziv za imenovanje jednog člana Senata Državne revizorske institucije

Odbor za ekonomiju, finansije i budžet

Javni poziv za imenovanje jednog člana Senata Državne revizorske institucije

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava:
Predśednica Odbora za rodnu ravnopravnost Nada Drobnjak učestvovala na Konferenciji “Selektivni abortusi u Crnoj Gori“

Odbor za rodnu ravnopravnost

Predśednica Odbora za rodnu ravnopravnost Nada Drobnjak učestvovala na Konferenciji “Selektivni abortusi u Crnoj Gori“

Predśednica Odbora bila uvodna panelistkinja na ovoj konferenciji
Održana 31. śednica Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje

Odbor za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje

Održana 31. śednica Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje

Podržan  Predlog zakona  o izmjenama i dopunama Zakona o turističkim organizacijama
Održana 69. śednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Odbor za ekonomiju, finansije i budžet

Održana 69. śednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Održano kontrolno saslušanje
Održana 68. śednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Odbor za ekonomiju, finansije i budžet

Održana 68. śednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Na danas održanoj 68. śednici, Odbor je dao saglasnost na izbor međunarodno priznatog nezavisnog spoljnjeg revizora finansijskih izvještaja Centralne banke Crne Gore.
Održana druga śednica Radne grupe

Radna grupa

Održana druga śednica Radne grupe

Razmatrana pitanja metodološkog karaktera i određeni članovi podgrupe
Zakonodavni odbor održao  77. śednicu

Zakonodavni odbor

Zakonodavni odbor održao 77. śednicu

Odbor razmotrio nekoliko predloga zakona
Delegacija Odbora za evropske integracije učestvovaće na regionalnom multilateralnom sastanku na Jahorini

Odbor za evropske integracije

Delegacija Odbora za evropske integracije učestvovaće na regionalnom multilateralnom sastanku na Jahorini

Sastanak organizuju Vestminsterska fondacija za demokratiju i Mreža parlamentarnih odbora za ekonomiju, finansije i evropske integracije država Zapadnog Balkana