Skupština Crne Gore

Danas jedanaesta – posebna śednica prvog redovnog zasijedanja Skupštine Crne Gore u 2014. godini

Jedanaesta – posebna śednica prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja Skupštine Crne Gore u 2014. godini, biće održana danas, sa početkom u 12.00 sati.

Nastavljena deseta śednica prvog redovnog zasijedanja Skupštine Crne Gore u 2014. godini

Petog dana desete śednice završena rasprava o tri predloga zakona

Posljednje aktuelnosti

  1. Aktivnosti radnih tijela
  2. Śednice radnih tijela
Predśednik Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje sastaće se sa predstavnicima NVO „Udruženje za zaštitu prava vojnih invalida”

Odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje

Predśednik Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje sastaće se sa predstavnicima NVO „Udruženje za zaštitu prava vojnih invalida”

Predśednik Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje Skupštine Crne Gore, Zoran Jelić održaće u četvrtak, 24. jula 2014. godine, sastanak sa predstavnicima NVO  „Udruženje za zaštitu prava vojnih invalidima Crne Gore” povodom njihovog zahtjeva koji…
Počela 26. śednica Odbora za bezbjednost i odbranu

Odbor za bezbjednost i odbranu

Počela 26. śednica Odbora za bezbjednost i odbranu

Na danas započetoj 26. śednici, uz prisustvo ministra unutrašnjih poslova i direktora Uprave policije, Odbor je završio raspravu o Izvještaju o radu Ministarstva unutrašnjih poslova za 2013. godinu. 
Održana 30 śednica Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje

Odbor za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje

Održana 30 śednica Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje

Razmotren Predlog odluke i amandmani na tri predloga zakona
Započeta 57. śednica Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu

Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu

Započeta 57. śednica Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu

Na danas započetoj 57. śednici, Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu utvrdio je sljedeći dnevni red:
Održana 53. śednica Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje

Odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje

Održana 53. śednica Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje

Odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje Skupštine Crne Gore, je na danas održanoj śednici, razmotrio četiri tačke dnevnog reda:
Održana 32. śednica Odbora za međunarodne odnose i iseljenike

Odbor za međunarodne odnose i iseljenike

Održana 32. śednica Odbora za međunarodne odnose i iseljenike

Odbor dao pozitivno mišljenje o Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma o trgovini oružjem
Održana treća zajednička śednica Odbora za međunarodne odnose i iseljenike i Odbora za evropske integracije

Odbor za međunarodne odnose i iseljenike

Održana treća zajednička śednica Odbora za međunarodne odnose i iseljenike i Odbora za evropske integracije

Razmotren Izvještaj o radu Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija u 2013. godini
Održana 74. śednica Zakonodavnog odbora

Zakonodavni odbor

Održana 74. śednica Zakonodavnog odbora

Razmotreno nekoliko predloga zakona
Održana  65. śednica Odbora za ekonomiju, finasije i budžet

Odbor za ekonomiju, finansije i budžet

Održana 65. śednica Odbora za ekonomiju, finasije i budžet

Podržana dva predloga zakona
Održan sastanak predstavnika Odbora za ljudska prava i slobode sa šefom Predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori

Odbor za ljudska prava i slobode

Održan sastanak predstavnika Odbora za ljudska prava i slobode sa šefom Predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori

Predśednik Odbora za ljudska prava i slobode, dr Halil Duković i zamjenica predśednika Odbora, dr Ljiljana Đurašković održali su danas sastanak sa šefom Predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori, Benjaminom Perksom.
Održan sastanak predśedavajućih parlamentarnih odbora za evropske poslove parlamenata Evropske unije u Rimu

Odbor za evropske integracije

Održan sastanak predśedavajućih parlamentarnih odbora za evropske poslove parlamenata Evropske unije u Rimu

U okviru parlamentarne dimenzije italijanskog predśedavanja Evropskom unijom u Rimu je 17. i 18. jula 2014. godine, održan sastanak predśedavajućih parlamentarnih odbora za evropske poslove parlamenata Evropske unije, na kojem je učestvovala i  delegacija Skupštine Crne…
Susret predśednice Odbora za rodnu ravnopravnost Nade Drobnjak sa generalnom direktorkom UNESCO-a Irinom Bokovom

Odbor za rodnu ravnopravnost

Susret predśednice Odbora za rodnu ravnopravnost Nade Drobnjak sa generalnom direktorkom UNESCO-a Irinom Bokovom

Predśednica Odbora za rodnu ravnopravnost Nada Drobnjak, sastaće se danas u 18 sati i 30 minuta na Vili “Gorica,” sa generalnom direktorkom UNESCO-a Irinom Bokovom, koja boravi u službenoj pośeti Crnoj Gori.
Održana 52. śednica Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje

Odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje

Održana 52. śednica Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje

Na śednici je analizirana potošnja ljekova u Crnoj Gori
Održana osamnaesta śednica Odbora za antikorupciju

Odbor za antikorupciju

Održana osamnaesta śednica Odbora za antikorupciju

Odbor razmotrio dva nacrta zakona
Održana 64. śednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Odbor za ekonomiju, finansije i budžet

Održana 64. śednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Podržan Izvještaj o stanju energetskog sektora Crne Gore za 2013. godinu i donesene Odluka o održavanju kontrolnog saslušanja
Predstavnici Odbora za ljudska prava i slobode sastaće se sa šefom Predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori

Odbor za ljudska prava i slobode

Predstavnici Odbora za ljudska prava i slobode sastaće se sa šefom Predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori

Predśednik Odbora za ljudska prava i slobode dr Halil Duković i zamjenica predśednika Odbora dr Ljiljana Đurašković održaće sastanak sa šefom Predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori, Benjaminom Perksom.
Održana 34. śednica Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport

Odbor za prosvjetu, nauku, kulturu i sport

Održana 34. śednica Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport

Na danas održanoj 34. śednici Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport razmotreni su:
Održana 56. śednica Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu

Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu

Održana 56. śednica Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu

Razmotrene dvije tačke dnevnog reda
Održana 73. śednica Zakonodavnog odbora

Zakonodavni odbor

Održana 73. śednica Zakonodavnog odbora

Odbor razmotrio i pozitivno se izjasnio o 3 amandmana
Održana 32.śednica Odbora za rodnu ravnopravnost

Odbor za rodnu ravnopravnost

Održana 32.śednica Odbora za rodnu ravnopravnost

Na dnevnom redu Informacija o sprovođenju Strategije zaštite od nasilja u porodici za 2013. godinu
Završena 63. i održana 66. śednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Odbor za ekonomiju, finansije i budžet

Završena 63. i održana 66. śednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Odbor je u nastavku 63. śednice utvrdio Predlog zaključaka (pet) povodom razmatranja Izvještaja o radu Komisije za koncesije za 2013. godinu i odlučio da ih dostavi Skupštini na usvajanje.
Održana 51. śednica Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje

Odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje

Održana 51. śednica Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje

Odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje je na danas održanoj śednici razmotrio tri tačke dnevnog reda:
Održana petnaesta śednica Komisije za praćenje i kontrolu postupka privatizacije

Komisija za praćenje i kontrolu postupka privatizacije

Održana petnaesta śednica Komisije za praćenje i kontrolu postupka privatizacije

Komisija razmotrila Predlog zaključaka povodom razmatranja Godišnjeg izvještaja o radu Komisije za praćenje i kontrolu postupka privatizacije za 2013. godinu
30. śednica Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju

Odbor za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje

30. śednica Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju

30. śednica Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje, koja je bila zakazana za danas u 10 sati, nije održana zbog nedostatka kvoruma.