Aktivnosti radnih tijela

jul 30, 2020

Održana 90. sjednica Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje

Odbor podnio amandmane na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata
jul 30, 2020

Održana 76. sjednica Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje

Utvrđen amandman na Predlog zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju 
jul 30, 2020

Održana 92. sjednica Administrativnog odbora

Objavljeno u: Administrativni odbor

Data saglasnost na Predlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj  organizaciji i sistematizaciji Službe Skupštine