Skupština Crne Gore

Predśednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić otvorio XVII Cetinjski parlamentarni forum

Sedamnaesti sastanak Cetinjskog parlamentarnog foruma posvećen je temi ‘’Ljudska prava i rodna ravnopravnost u sektoru bezbjednosti i odbrane’’

  1. Aktivnosti radnih tijela
  2. Śednice radnih tijela
Predśednik Odbora za ekonomiju, finansije i budžet sastaće se sa  poslanikom njemačkog Bundestaga

Odbor za ekonomiju, finansije i budžet

Predśednik Odbora za ekonomiju, finansije i budžet sastaće se sa poslanikom njemačkog Bundestaga

Crveni salon Skupštine Crne Gore, 29. april, u 9.00 časova
Članovi Odbora za međunarodne odnose i iseljenike u zvaničnoj pośeti Parlamentu Republike Češke

Odbor za međunarodne odnose i iseljenike

Članovi Odbora za međunarodne odnose i iseljenike u zvaničnoj pośeti Parlamentu Republike Češke

Parlamentarne delegacije odbora za spoljne poslove  Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske, Makedonije i Republike Srbije, na poziv Karla Švarzenberga predśednika Odbora za međunarodne poslove Zastupničkog doma, borave u zvaničnoj pośeti Parlamentu Republike Češke.
Zakonodavni odbor održao 117. śednicu

Zakonodavni odbor

Zakonodavni odbor održao 117. śednicu

Odbor razmotrio tri predloga zakona
Sastanak predstavnika Odbora za ljudska prava i slobode sa predstavnicima NVO  “Naša inicijativa”

Odbor za ljudska prava i slobode

Sastanak predstavnika Odbora za ljudska prava i slobode sa predstavnicima NVO “Naša inicijativa”

Predśednik Odbora za ljudska prava i slobode dr Halil Duković i zamjenica predśednika Odbora dr Ljiljana Đurašković održali su danas sastanak sa predstavnicima NVO Savez udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju “Naša inicijativa”.…
Komisija za praćenje i kontrolu postupka privatizacije održala 20. śednicu

Komisija za praćenje i kontrolu postupka privatizacije

Komisija za praćenje i kontrolu postupka privatizacije održala 20. śednicu

Komisija za praćenje i kontrolu postupka privatizacije je na danas održanoj 20. śednici razmotrila postupak privatizacije TP „PKB Herceg Novi“ AD Zelenika.
Održana 89. śednica Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje

Odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje

Održana 89. śednica Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje

Odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje današnju śednicu posvetio aktuelnoj situaciji u A.D. „Ribarstvo“ Rijeka Crnojevića
Održana 48. śednica Odbora za rodnu ravnopravnost

Odbor za rodnu ravnopravnost

Održana 48. śednica Odbora za rodnu ravnopravnost

Na dnevnom redu Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o rodnoj ravnopravnosti
Odbor za antikorupciju: Javni poziv za izbor članova Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije

Odbor za antikorupciju

Odbor za antikorupciju: Javni poziv za izbor članova Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije

Shodno članu 85 i 105 Zakona o  sprečavanju korupcije  (Službeni list CG“ br. 53/14, od 19.12.2014. godine), upućuje 
Odbor za antikorupciju održao 35. śednicu

Odbor za antikorupciju

Odbor za antikorupciju održao 35. śednicu

Odbor raspisao javni poziv za izbor članova Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije
Zakonodavni odbor održao 116. śednicu

Zakonodavni odbor

Zakonodavni odbor održao 116. śednicu

Odbor razmotrio nekoliko predloga zakona