Skupština Crne Gore

Šesta - posebna śednica prvog redovnog zasijedanja u 2015. godini

Šesta - posebna śednica prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2015. godini, održaće se u srijedu, 27. maja, sa početkom u 12.00 sati.

  1. Aktivnosti radnih tijela
  2. Śednice radnih tijela
Održana 56. śednica Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport

Odbor za prosvjetu, nauku, kulturu i sport

Održana 56. śednica Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport

Odbor razmotrio inicijativu vezanu za studente upisane po sistemu studiranja koji je važio prije potpisivanja Bolonjske deklaracije
Održana 50. śednica Odbora za rodnu ravnopravnost

Odbor za rodnu ravnopravnost

Održana 50. śednica Odbora za rodnu ravnopravnost

Odbor je na danas održanoj śednici razmotrio Izvještaj o sprovođenju Plana aktivnosti za postizanje rodne ravnopravnosti (PAPRR 2013-2017) za 2014. godinu, sa Programom sprovođenja PAPRR-a za period 2015-2016.godinu.
Održana 90. śednica Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu

Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu

Održana 90. śednica Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu

Razmotrene dvije tačke dnevnog reda
Održan nastavak 53. śednice Administrativnog odbora

Administrativni odbor

Održan nastavak 53. śednice Administrativnog odbora

Odbor donio Odluku o dopunama Odluke o utvrđivanju visine, načina i postupka namjenske potrošnje sredstava opredjeljenih klubovima poslanika za angažovanje sekretara i stručnih konsultanata klubova
Održana 50. śednice Odbora za ljudska prava i slobode

Odbor za ljudska prava i slobode

Održana 50. śednice Odbora za ljudska prava i slobode

Odbor za ljudska prava i slobode održao je danas 50. śednicu na temu “Važnost ulaganja u predškolsko obrazovanje za svu djecu u Crnoj Gori”, organizovanu u saradnji sa Predstavništvom UNICEF-a u Crnoj Gori.
Održan sastanak članova Odbora za bezbjednost i odbranu sa potpredsjednikom Parlamenta Republike Poljske Jerzy Wenderlich-om

Odbor za bezbjednost i odbranu

Održan sastanak članova Odbora za bezbjednost i odbranu sa potpredsjednikom Parlamenta Republike Poljske Jerzy Wenderlich-om

Predśednik Odbora za bezbjednost i odbranu Mevludin Nuhodžić, zamjenica predśednika Odbora Snežana Jonica i članovi Luiđ Škrelja, Velizar Kaluđerović i Darko Pajović sastali su se danas sa potpredśednikom Parlamenta Republike Poljske, Jerzy Wenderlich-om. Sastanku su, takođe,…
Održan sastanak članova Odbora za evropske integracije sa potpredsjednikom Sejma Poljske

Odbor za evropske integracije

Održan sastanak članova Odbora za evropske integracije sa potpredsjednikom Sejma Poljske

Razmijenjena iskustva o ključnim aspektima evropskih integracija i dat osvrt na nekadašnje i sadašnje kriterijume za članstvo u EU
Održana pres konferencija povodom završetka medijske kampanje “Muška liga protiv nasilja nad ženama”

Odbor za rodnu ravnopravnost

Održana pres konferencija povodom završetka medijske kampanje “Muška liga protiv nasilja nad ženama”

Na danas održanoj pres konferenciji povodom završetka medijske kampanje “Muška liga protiv nasilja nad ženama”, rezultate su predstavili: predśednica Odbora za rodnu ravnopravnost Nada Drobnjak, ambasadorka SAD u Crnoj Gori Margaret A. Uyehara, izvršna direktorka NVO…
Održana 55. śednica Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport

Odbor za prosvjetu, nauku, kulturu i sport

Održana 55. śednica Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport

Na danas održanoj 55. śednici, Odbor za prosvjetu, nauku, kulturu i sport, nije razmotrio Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju, Predlog zakona o dopuni Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju i Predlog…
Održana 44. śednica Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje

Odbor za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje

Održana 44. śednica Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje

Razmotrena tri predloga zakona